Biznes i finanse

ATENDE SA (12/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 lipca 2022 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 zdanie drugie statutu Atende S.A., powołali Elżbietę Häuser – Schöneich do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej nastąpił po rezygnacji Pawła Małyski z dniem 8 lipca 2022 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Elżbieta Häuser – Schöneich nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Elżbiety Häuser – Schöneich Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM