Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (26/2022) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku Emitent przekazuje w załączeniu sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, Emitent”) z dnia 27 czerwca 2022 r.

Omyłka pisarska powstała przy sporządzaniu aktu notarialnego przez Notariusza i dotyczy treści uchwały przyjęcia porządku obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz uwzględniając prawidłowo przyjęty i opublikowany porządek obrad Notariusz Pani Monika Zielińska uprzednio obsługująca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonała sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Sprostowanie oczywistej omyłki przez Notariusza stanowi załącznik niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM