Biznes i finanse

MLP GROUP SA (16/2022) Emisja obligacji serii E przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku, informuje że w dniu 22 lipca 2022 roku zostało prawidłowo opłaconych 6.000 sztuk obligacji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1000 EUR każda i łącznej wartości nominalnej 6.000.000 EUR („Obligacje”).

Na rynku pierwotnym zapis na Obligacje złożyło 8 podmiotów (w tym subfundusze), na łączną liczbę 6.000 sztuk Obligacji.

Zarząd Spółki przydzielił ostatecznie 6.000 sztuk Obligacji 8 podmiotom (w tym subfunduszom).

Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLMLPGR00108.

Pozostałe paramenty Obligacji zostały podane w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku.

Stosownie do uchwały nr 698/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20 lipca 2022 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez KDPW, tj. w dniu 22 lipca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM