Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (22/2022) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26.07.2022 r. powzięła informację o zakończeniu postępowania przetargowego przez Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (Zamawiający) i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej.

Przetarg dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie projektu wykonawczego oraz rysunków warsztatowych oraz wykonanie dostawy wszystkich elementów instalacji wraz z urządzeniami, montaż i uruchomienie instalacji w istniejącym oraz nowobudowanym budynku (faza 8) na terenie zakładu produkcyjnego PURINA w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 11a”.

Cena oferty zamyka się w granicach 75.000.000,00 PLN netto – 80.000.000,00 PLN netto (według wyboru opcji przez Zamawiającego).

Spółka podaje niniejszą informację do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy Kapitałowej w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM