Biznes i finanse

MONNARI TRADE SA (13/2022) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., w którym Spółka informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, który został ustalony na 28 września 2022 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku został wyznaczony na dzień 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM