Biznes i finanse

Trwa nabór do pierwszej edycji Europejskiej Inicjatywy Miejskiej

Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) jest kontynuatorem inicjatywy Urban Innovative Actions z okresu programowania 2014-2020. EUI jest podstawowym unijnym narzędziem wspierania miast każdej wielkości, budowania potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przenoszenia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich o znaczeniu dla całej Unii.

Na jej realizację w okresie 2021-2027 przeznaczonych zostało 450 mln euro z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pieniądze te mogą być wydane na tworzenie i oferowanie możliwości oraz środowiska do wdrażania odważnych strategii miejskich. Dofinansowane projekty  przetestują  nowe rozwiązania, techniki i modele planowania, budując potencjał i dzieląc się wiedzą w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Tematem pierwszego naboru jest Nowy Europejski Bauhaus. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć między innymi: zachowania i przekształcania dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji i regeneracji przestrzeni miejskich, budowy i renowacji w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej oraz adaptacji i przekształcania budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych.

O finansowanie mogą ubiegać się tylko miasta w partnerstwie z szerokim gronem interesariuszy. Każdy z finansowanych projektów musi zaprosić do partnerstwa trzy tzw. miasta transferowe, pochodzące z trzech różnych krajów UE.

Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie w wysokości do 5 mln euro, z możliwością finansowania infrastruktury. Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 80 proc. Na realizację projektów wyznaczono okres nie dłuższy niż 3,5 roku.

Więcej informacji o naborze oraz dokumenty dla zainteresowanych aplikowaniem dostępne są na TEJ STRONIE.

Kolejny nabór oraz jego temat zostanie ogłoszony wiosną 2023 r. w trakcie marcowego Forum Miast w Turynie. Trzeci powinien zostać rozpisany pod koniec 2023 r. lub na początku 2024 r., natomiast ostatni, czwarty nabór, w 2024 r. Tematy za każdym razem wybierane i komunikowane będą przez Komisję Europejską.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM