Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (14/2022) Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Zarządzie MANGATA HOLDING S.A.

Działając na podstawie § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 r. Pan Michał Zawisza złożył na ręce Zarządu Spółki rezygnację ze sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 28 grudnia 2022 r.

Pan Michał Zawisza wskazał, że przyczyną jego rezygnacji jest otrzymanie od akcjonariusza większościowego Spółki propozycji ponownego powołania do Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka dziękuje Panu Michałowi Zawiszy za efektywną współpracę w zarządzaniu Spółką.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM