Biznes i finanse

MDI ENERGIA SA (18/2022) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynął podpisany z datą 7 grudnia 2022 roku oryginał zawartego z bankiem ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 9 grudnia 2021 roku („Aneks”).

Aneks wydłuża dostępność limitu kredytowego do dnia 7 kwietnia 2023 roku oraz ustala następujące limity kwotowe: 10.000.000,00 PLN do 15 grudnia 2022 roku, 7.000.000,00 PLN do dnia 9 stycznia 2023 roku, 4.800.000,00 PLN do dnia 7 lutego 2023 roku, 2.750.000,00 PLN do dnia 7 marca 2023 roku oraz 550.000,00 PLN do dnia 7 kwietnia 2023 roku. Warunki Umowy i Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o zawarciu aneksu Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość aneksowanej umowy oraz ich znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM