Biznes i finanse

DIGI INDEX 2022: w Polsce przyspieszyła cyfryzacja produkcji przemysłowej

Wskaźnik DIGI INDEX określa digitalizację 4-punktowej skali dla branż: Machinery, Chemistry&Pharmacy, Automotive oraz Food&Beverages. Autorzy badania wskazali, że rezultat poniżej 2 pkt., który polskie firmy osiągnęły w poprzednich dwóch raportach, był bardzo niski. Dlatego – jak ocenili – tegoroczny wzrost tego wskaźnika do poziomu 2,4 pkt. „napawa optymizmem”.
 
Jak poinformowano, największy wpływ na uzyskaną wartość wskaźnika miało zarządzanie danymi. Badanie wskazuje także na to, że ponad 39 proc. polskich firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację (wzrost o ok. 23 proc. rdr) , blisko 35 proc. chce go utrzymać na dotychczasowym poziomie (68 proc. w 2021 r.), a 70 proc. deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel (wzrost o 42 proc. rdr). Wnioskiem z DIGI INDEX 2022 jest także to, że główną barierą dla wdrażania transformacji i digitalizowania swoich zakładów dla ponad 53 proc. polskich firm jest brak finansowego wsparcia.

„Okres całego, trzyletniego badania miał charakter wysoce wyjątkowy; przypadł na czas wielopoziomowych, rozległych zakłóceń funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w swojej skali niemających odpowiednika w ostatnich kilkudziesięciu latach, spowodowanych globalną pandemią koronawirusa” – powiedział cytowany w informacji prasowej prof. dr hab. Piotr Płoszajski z Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Według niego to radykalnie zmieniło warunki funkcjonowania i perspektywę strategiczną analizowanych sektorów i firm. „Trudność generalnej oceny tego wpływu wynika też stąd, że jest on zapewne różny dla każdego z czterech opisywanych obszarów gospodarki. Autorzy Raportu zdają sobie z tego sprawę” – stwierdził.

Według Simensa, uzyskane dane jednoznacznie potwierdzają rosnącą świadomość korzyści wynikających z transformacji cyfrowej. „Warto podkreślić, że badanie przeprowadzone zostało w szczególnym momencie – kiedy rosnąca koniunktura, napędzana powolnym wychodzeniem z pandemicznego kryzysu, została zakłócona wojną w Ukrainie. Tegoroczne wskaźniki DIGI INDEX wprost wskazują, że niepewność rynkowa wcale nie wpłynęła negatywnie na stosunek do digitalizacji. Wręcz przeciwnie – pogłębiła jedynie zainteresowanie rozwiązaniami stanowiącymi podstawy przemysłu 4.0” – powiedział cytowany w informacji prasowej Maciej Zieliński, prezes i dyrektor Digital Industries w Siemens Polska.

Tegoroczny raport DIGI INDEX wskazuj również na to, że cyfryzacja rozwija się znacznie szybciej w dużych firmach.

„Przedsiębiorstwa zatrudniające 150-249 pracowników istotnie częściej deklarują, że transformacja cyfrowa jest wdrażana. Z kolei mniejsze zakłady (100-149 pracowników) oraz firmy, które działają tylko w kraju, oceniają, że budżet przeznaczony na wdrożenie cyfrowej transformacji w firmie ma raczej niski priorytet” – czytamy.

Transformacja cyfrowa, to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach biznesu, mająca na celu zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa oraz dostarczanie klientom nowych wartości w inny niż do tej pory sposób. To również wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych do tworzenia nowych modeli biznesowych i strategii umożliwiających monetyzację danych. Efektem digitalizacji jest dużo szybszy przepływ informacji, co przekłada się na podniesienie współczynnika efektywności wszystkich procesów w firmie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM