Biznes i finanse

Bezpieczeństwo na drogach samorządowych: Inwestycje w poprawę warunków ruchu


Główne zadania realizowane w ramach BRD na drogach wojewódzkich:

 • budowa chodników,
 • rozbudowa infrastruktury rowerowej,
 • doposażenie dróg w elementy odblaskowe
 • budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej,
 • budowa i modernizacja przejść dla pieszych,
 • budowa i modernizacja skrzyżowań.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uczestnicy ruchu będą mieli trochę większą gwarancję bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo, dzięki uczestnictwu w takich zajęciach jak tworzenie gier, młodzi ludzie uczą się nowych umiejętności, które mogą wykorzystać w przyszłości.

Jest to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia bezpiecznych i komfortowych podróży. Dzięki takim inwestycjom jesteśmy w stanie nie tylko osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa, ale także stworzyć nowe możliwości edukacyjne i rozwojowe dla młodych ludzi.

Środki na drogi powiatowe i gminne w 2023 r.

Kwota 5 proc. rezerwy, której rozdysponowanie jest w gestii premiera, jest ustalana zgodnie z algorytmem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa:

 • województwo dolnośląskie: 49 mln zł;
 • województwo kujawsko-pomorskie: 54,8 mln zł;
 • województwo lubelskie: 97,8 mln zł;
 • województwo lubuskie: 30,8 mln zł;
 • województwo łódzkie: 53,2 mln zł;
 • województwo małopolskie: 65,3 mln zł;
 • województwo mazowieckie: 111,5 mln zł;
 • województwo opolskie: 20,9 mln zł;
 • województwo podkarpackie: 61,1 mln zł;
 • województwo podlaskie: 74,1 mln zł;
 • województwo pomorskie: 45,6 mln zł;
 • województwo śląskie: 51,2 mln zł;
 • województwo świętokrzyskie: 52,8 mln zł;
 • województwo warmińsko-mazurskie: 60,8 mln zł;
 • województwo wielkopolskie: 85,9 mln zł;
 • województwo zachodniopomorskie: 37,7 mln zł.

Gwarantujemy, że wszystkie województwa otrzymają należne środki, aby móc skutecznie modernizować drogi powiatowe i gminne w 2023 r. Życzymy wszystkim powodzenia w realizacji swoich przedsięwzięć.

Korzyści RFRD

 • Poprawa stanu technicznego dróg
 • Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego
 • Ułatwienia w komunikacji
 • Ulepszenie infrastruktury drogowej
 • Ułatwienia w dostępie do usług publicznych

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nasz kraj otrzyma nowe lub modernizowane drogi, które poprawią jakość życia w całej Polsce. Umożliwi to dostęp do usług publicznych i zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki finansowaniu ze środków RFRD możliwe będzie poprawienie infrastruktury drogowej w całym kraju, przyczyniając się do dalszego rozwoju gospodarczego.

Ponadto, RFRD wspiera także przedsiębiorców drogowych, zapewniając finansowanie na inwestycje o znaczeniu strategicznym dla kraju. Może to prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze przemysłu transportowego.

Kompleksowe Zadania Mostowe

W 2021 roku w ramach RFRD dostępne są środki na dofinansowanie realizacji kompleksowych zadań mostowych. Łącznie wsparcie przyznano dla 148 zadań z łączną wartością inwestycji 3,2 mld zł. W tej edycji RFRD przeznaczono na kompleksowe zadania mostowe ok. 1,3 mld zł. Do tej pory podpisano 124 umowy o udzielenie dofinansowania na kwotę 1,2 mld zł.

Zadania realizowane w ramach RFRD przyczyniają się do poprawy jakości i bezpieczeństwa dróg lokalnych, co wpływa na większy komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Warto wspomnieć, że w ramach RFRD w latach 2019-2022 udało się zrealizować dużo zadań, które poprawiły jakość infrastruktury drogowej naszego kraju. W następnych latach wciąż będziemy realizować inwestycje w ramach RFRD, które zapewnią lepszy standard dróg lokalnych:

 • Budowa, przebudowa lub remont dróg samorządowych
 • Zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego
 • Budowa obwodnic w ciągach dróg samorządowych
 • Zadania miejskie i drogi o charakterze obronnym

Środki RFRD przekładają się bezpośrednio na poprawę jakości tras lokalnych i bezpieczeństwa na drogach. Każde wsparcie jest cennym wsparciem dla każdego użytkownika, a zadanie zrealizowane z jego udziałem, to gwarancja komfortu, bezpieczeństwa i trwałości.

Nowe dotacje na mosty w 2022 roku

W 2022 roku wesprano dodatkowo dwa zadania mostowe na łączną kwotę 255 mln zł. Środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych na 2022 rok trwa do końca marca.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści.
 • Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Jeżeli zarządca dróg spełni wszystkie wymagania, będzie mógł skorzystać z nowych dotacji na mosty w 2022 roku.

Dofinansowanie z RFRD na tego typu inwestycje stanowi istotny wsparcie dla lokalnego i regionalnego rozwoju, dlatego warto dokładnie przeanalizować warunki oraz składać wnioski o dofinansowanie.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM