Biznes i finanse

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2022) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, które Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Otrzymane powiadomienie od osoby blisko związanej dotyczy zbiorczego usystematyzowania transakcji o których Spółka informowała raportem bieżącym 30/2022 oraz 30/2022K poprzez uzupełnienie oczywistej omyłki związanej z nieuwzględnieniem w pierwotnym powiadomieniu notyfikacyjnym informacji o transakcji nabycia w dniu 18 października 2022 r. dodatkowych 408 akcji Spółki.

Skorygowane zestawienie transakcji z dnia 18 i 19 października br. przedstawia załączone powiadomienie notyfikacyjne.

Ponadto Spółka informuje, że po uwzględnieniu ww. uzupełnienia Pan Wojciech Buczkowski posiada bezpośrednio i pośrednio 3.068.942 akcji Emitenta stanowiących 31,34% wszystkich akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM