Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (59/2022) Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych

Zarząd Novavis Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 roku powziął informację na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowaniu spółki celowej NG PV 17 Sp. z o.o., i NG PV 18 Sp. o.o., które zostały zarejestrowane w KRS w dniu 13 grudnia 2022 roku.

W podmiotach tych, Emitent posiada 100% udziałów. Spółki celowe zostały powołane w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne.

Powołanie spółek celowych jest kontynuacją realizacji strategii, na bazie której Emitent kontynuuje działania mające na celu budowę znaczącego podmiotu działającego na rynku odnawialnych źródeł energii.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na wpływ na przyszłą działalność Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM