Nauka i technologie

Firma Discovery Life Sciences uruchamia światowej klasy oddział usług proteomicznych przy wsparciu czołowych partnerów technologicznych

HUNTSVILLE, Alabama, 15 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ — Firma Discovery Life Sciences™ (Discovery) ogłosiła dzisiaj uruchomienie Oddziału Usług Proteomicznych. Swoje próbki mogą już przesyłać firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, instytucje państwowe oraz ośrodki non-profit i naukowo-badawcze. Nowatorska oferta obejmuje proteomikę zarówno eksploracyjną, jak i celowaną z wykorzystaniem pakietu Seer Proteograph™, systemów SCIEX LC-MS/MS, a także platform Olink® Proximity Extension Assay (PEA) i Luminex xMAP®.

Należące do Discovery laboratoria usług proteomicznych zostały zintegrowane z jej laboratoriami świadczącymi wiodące na rynku usługi sekwencjonowania krótkich i długich odczytów oraz stale rosnącym globalnym biorepozytorium komercyjnym hiperanotowanych® próbek biologicznych.

„Cieszymy się, że możemy otworzyć nasze drzwi przed badaczami i naukowcami z całego świata, dając im dostęp do wysoce skalowalnych, multiomicznych usług, które ułatwią im prowadzenie poszukiwań biomarkerów, projektów klinicznych i wielkoskalowych programów badawczych – powiedział Michael Pisano, Executive Vice President odpowiedzialny za usługi proteomiczne w firmie Discovery. – Nasi eksperci od proteomiki starannie zaprojektowali, zbudowali i zoptymalizowali kompleksowy pakiet bezplatformowych, najnowocześniejszych technologii proteomicznych i proteogenomicznych na potrzeby realizacji wszystkich strategii poszukiwania biomarkerów, wielkoskalowych badań populacyjnych i projektów opracowywania charakterystyk biobanków”.

W ramach strategii ekspansji usług w obszarze biomarkerów, Discovery podpisała w styczniu wieloletnią umowę z Seer, Inc. (NASDAQ: SEER), spółką z branży life science, która aktualnie zajmuje się komercjalizacją nowej, przełomowej platformy proteomicznej, oraz SCIEX, globalnym liderem w dziedzinie technologii analitycznych, stosowanych w life sciences, w celu zawiązania pierwszego w historii Konsorcjum Proteogenomicznego (Proteogenomics Consortium – PGC) na potrzeby prowadzenia wielkoskalowych badań proteomicznych osocza. PGC łączy zastrzeżone technologie oraz wiedzę i doświadczenie wszystkich trzech podmiotów, tworząc ofertę obiektywnych, wysokorozdzielczościowych usług proteogenomicznych, dzięki którym łatwiejsze będzie odkrywanie nowych biomarkerów i przypisywanie ich odpowiednim wariantom genetycznym.

„Proteogenomics Consortium stanowi strategiczne połączenie wysoce zaawansowanych technologii proteomiki osocza i posiadanych przez nas światowej klasy zasobów wiedzy na temat genomiki krótkich i długich odczytów. Jest to przystępne źródło pogłębionych, obiektywnych danych proteomicznych na potrzeby badań odkrywczych, translacyjnych i klinicznych, jak również wielkopopulacyjnych programów badawczych – powiedział Glenn Bilawsky, dyrektor generalny Discovery. – Ponadto PGS umożliwi tworzenie nowych narzędzi do diagnostyki nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, zapalnych, zakaźnych i innych zastosowań terapeutycznych”.

We wrześniu firma Discovery ogłosiła, że jest największym certyfikowanym podmiotem świadczącym komercyjne usługi dla platformy Olink® PEA w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. PEA to stworzona przez Olink unikalna technologia odwrotnej reakcji PCR (iPCR), która rozwiązała problem zakresu dynamicznego, trapiący proteomikę osocza przez całe dekady, umożliwiając wykrywanie i określanie ilościowe białek występujących w osoczu w niskim stężeniu na potrzeby wielkoskalowych projektów. Discovery wdroży również uzupełniające, multipleksowe platformy testów immunologicznych, w tym opracowaną przez Luminex technologię xMAP®, umożliwiając przeprowadzanie kustomizowanych testów multipleksowych na bazie białek i kwasów nukleinowych.

Discovery posiada szeroką ofertę usług w zakresie m.in. genomiki, proteomiki, histopatologii i biologii komórek. Uzupełnieniem bogatego portfela usług jest posiadane przez Discovery największe na świecie komercyjne biorepozytorium. Zapewnia ono jeden łańcuch dowodowy, przyspieszając realizację badań i projektów klinicznych. Dzięki zintegrowanemu, multiomicznemu systemowi przepływu pracy, klienci zyskują dostęp do pogłębionej wiedzy oraz możliwość konserwacji cennych próbek.

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to firma specjalizująca się w dziedzinie próbek biologicznych , biomarkerów i proteogenomiki, która dysponuje zarówno największym na świecie rezerwuarem komercyjnych próbek biologicznych i rozległą siecią podmiotów dostarczających takie materiały, jak i wysokiej klasy laboratoriami. Świadczą one multiomiczne usługi w zakresie biomarkerów, obejmujące badanie genomu, biomarkerów tkankowych, proteomiki i komórek, ukierunkowanych na przyspieszenie rozwoju nowych terapii wspieranych przez programy w zakresie biomarkerów i towarzyszących testów diagnostycznych w zakresie nowotworów, chorób zakaźnych i innych rzadkich i złożonych schorzeń.

Za pośrednictwem AllCells®, naszego działu zajmującego się opracowywaniem terapii komórkowej i genowej, oferujemy jedną z największych baz dawców oraz bank świeżego i kriokonserwowanego ludzkiego materiału komórkowego przeznaczonego wyłącznie do badań naukowych (Research Use Only – RUO) i o klasie klinicznej na potrzeby programów terapii komórkowej i genowej dowolnej skali na wszystkich ich etapach.

Dzięki ogromnej wiedzy naukowej i innowacyjnemu wykorzystaniu aktualnych technologii, zespół Discovery współpracuje z klientami w celu szybszego pokonywania przeszkód i uzyskiwania wyników, aby mogli oni podejmować kluczowe decyzje badawcze i rozwojowe najszybciej na rynku. Nauka do Państwa usług (We are Science at your Service™)! Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com

Olink

Olink Holding AB (publ) (Nasdaq: OLK) to spółka zajmująca się przyspieszaniem rozwoju proteomiki w zakresie różnych schorzeń we współpracy ze środowiskiem naukowym, z myślą o dokonywaniu nowych odkryć i poprawianiu jakości życia chorych. Olink posiada szeroką ofertę produktów i usług, z których korzystają największe spółki farmaceutyczne oraz czołowe instytucje kliniczne i akademickie. Celem jest lepsze zrozumienie biologii człowieka w czasie rzeczywistym oraz napędzanie rozwoju opieki zdrowotnej w XXI w. poprzez pragmatyczne i skuteczne badania naukowe. Spółka powstała w 2016 r. i posiada prężnie działające placówki na terenie Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. Siedziba główna Olink mieści się w szwedzkim mieście Uppsala.

SCIEX

SCIEX dostarcza rozwiązania w zakresie precyzyjnego wykrywania i określania ilościowego molekuł, zapewniając klientom narzędzia służące zwiększaniu bezpieczeństwa i dobrostanu nas wszystkich. Od 50 latu jesteśmy forpocztą w dziedzinie spektrometrii mas. Od czasu pierwszego w historii wprowadzenia na rynek spektrometru mas z potrójnym kwadrupolem w 1981 r., stworzyliśmy szereg przełomowych technologii i rozwiązań, które miały swój udział w badaniach i projektach zmieniających rzeczywistość.

Obecnie kontynuujemy prace nad skutecznymi rozwiązaniami w obszarze spektrometrii mas i elektroforezy kapilarnej. Dzięki naszym rozwiązaniom klienci mogą szybko reagować na zagrożenia środowiskowe, lepiej zrozumieć biomarkery chorób, poprawić jakość opieki nad chorymi w placówkach medycznych, przyspieszać procesy wprowadzania leków na rynek oraz sprawiać, że żywność będzie zdrowsza i bezpieczniejsza.

To właśnie skłoniło tysiące specjalistów life science z całego świata do skorzystania z usług SCIEX w celu uzyskiwania wiarygodnych odpowiedzi i podejmowania na ich podstawie bardziej świadomych decyzji w kluczowych sprawach z myślą o wywieraniu pozytywnego wpływu na życie ludzkie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sciex.com.

Seer

Seer™ to spółka z branży life science zajmująca się tworzeniem rewolucyjnych produktów, które otwierają nowe pola badawcze w dziedzinie proteomiki. Opracowany przez nią pakiet produktów Proteograph™ stanowi zintegrowane rozwiązanie, w skład którego wchodzą zastrzeżone nanocząsteczki, materiały eksploatacyjne, narzędzia automatyzacyjne oraz oprogramowanie do obiektywnej, pogłębionej oraz szybkiej i skalowalnej analizy proteomicznej, umożliwiając jej przeprowadzenie w ciągu kilku do kilkunastu godzin. Opracowany przez Seer system przepływu pracy z pakietem Proteograph zapewnia wydajność i łatwość obsługi z uwzględnieniem powszechnie stosowanych przyrządów laboratoryjnych, stanowiąc rozwiązanie zdecentralizowane – możliwe do wdrożenia w niemal każdym laboratorium. Oferowany przez Seer pakiet Proteograph przeznaczony jest wyłącznie do celów naukowo-badawczych i nie powinien być stosowany w diagnostyce. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.seer.bio.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Źródło: Discovery Life Sciences

Źródło informacji: PR Newswire


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM