Biznes i finanse

AB SA (45/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbyło się w dniu 15 grudnia 2022 r.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM