Polityka i społeczeństwo

CIS: porządek obrad 58. Posiedzenia Senatu RP (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje zatwierdzony przez Izbę porządek obrad 58. posiedzenia Senatu RP, odbywającego się w dniach 8 i 9 lutego 2023 r. (środa i czwartek):

Początek posiedzenia 8 lutego 2023 r. o godz. 11:00.

1) Drugie czytanie: projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, – projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, druki senackie nr 914, 915, 914/915 S; Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej – senator Krzysztof Kwiatkowski

2) Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej, druki senackie nr 913, 913 S; Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej – senator Kazimierz Michał Ujazdowski

3) Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2950, do druku nr 2950, 2973, 2973-A, druki senackie nr 908, 908 A; Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – senator Wiesław Dobkowski

4) Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2562, do druku nr 2562, 2774, 2774-A, druki senackie nr 901, 901 A, 901 B; Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska – senator Zdzisław Pupa, Sprawozdawca mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska – senator Alicja Chybicka, Sprawozdawca Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu – senator Stanisław Lamczyk

5) Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, druki sejmowe nr 2934, 2955, druki senackie nr 903, 903 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Jerzy Chróścikowski

6) Ustawa o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych, druki sejmowe nr 2844, do druku nr 2844, 2871, druki senackie nr 895, 895 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Beniamin Godyla

7) Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, druki sejmowe nr 2900, 2901, druki senackie nr 900, 900 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Przemysław Błaszczyk

8) Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, druki sejmowe nr 2899, 2906, 2906-A, druki senackie nr 899, 899 A; Sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Ryszard Bober

9) Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2799, do druku nr 2799, 2852, 2852-A, druki senackie nr 898, 898 A; Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – senator Magdalena Kochan

10) Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, druki sejmowe nr 2843, do druku nr 2843, 2909, 2909-A, druki senackie nr 897, 897 A; Sprawozdawca Komisji Zdrowia – senator Alicja Chybicka

11) Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r., druki sejmowe nr 2841, 2854, druki senackie nr 896, 896 A; Sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – senator Aleksander Szwed

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

pin/ ann/


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM