Biznes i finanse

KOMPUTRONIK SA (4/2023) Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik Biznes – daty płatności rat układowych Komputronik Biznes

Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 31.10.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu spółki zależnej – Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [Komputronik Biznes], informuje, iż w dniu 08.02.2023 r. sąd restrukturyzacyjny doręczył postanowienie z dnia 12 stycznia 2023 roku o stwierdzeniu prawomocności postanowienia z dnia 28 września 2022 r. o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2022 z dnia 10.02.2022 r., w którym to raporcie Emitent poinformował o propozycjach układowych Komputronik Biznes, jednocześnie załączając do raportu ich treść, a także w nawiązaniu do raportów bieżących 12/2022 z dnia 20.04.2022 r. i 14/2022 z dnia 28.04.2022 r.,w których Emitent informował o przyjęciu propozycji układowych Komputronik Biznes i wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie przyjęcia układu Komputronik Biznes, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego z 33/2022, w którym to raporcie Emitent informował o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, Emitent informuje o statusie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Komputronik Biznes.

W związku z wydaniem przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia w dniu 12 stycznia 2023 roku o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes, Emitent informuje, iż wydane postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego jest ostatnim formalnie krokiem w procesie postępowania sanacyjnego spółki zależnej.

Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości publicznej następujące terminy płatności rat układowych, wynikające z harmonogramu i warunków układu. Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, przy uwzględnieniu wierzycieli zaklasyfikowanych do grup II-VI oraz grupy IX, termin zapłaty pierwszej raty przypada na dzień 31.01.2024 r. Kolejne raty płatne są w odstępach kwartalnych. Termin zapłaty ostatniej – ósmej raty przypada na dzień 31.10.2025 r. W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy VII (drobni wierzyciele posiadający wierzytelności główne w kwocie nie wyższej niż 3.000 zł) – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo, w terminie do 31.05.2023 r. W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy VIII – płatność nastąpi jednorazowo w dniu 31.10.2027 r.

Wierzyciele zaklasyfikowanie do grupy I, w zakresie propozycji układowych dla nich dedykowanych, zostaną zaspokojeni w zakresie spłaty całości wierzytelności zgodnie z propozycją – wraz ze spłatą ostatniej raty układowej przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla grupy II.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM