Biznes i finanse

MEGARON SA (3/2023) Informacja poufna – zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 09 lutego 2023r. pomiędzy MEGARON S.A. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks do umowy kredytowej nr 08/063/17/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 maja 2017r. Emitent informował o umowie w raportach ESPI nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017r., nr 5/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r., oraz nr 22/2020 z dnia 24 listopada 2020r.

Na mocy podpisanego w dniu 09 lutego 2023r. aneksu zwiększono wysokość kredytu o 1.000.000 PLN oraz wydłużono okres obowiązywania kredytu o 36 miesięcy. Zabezpieczeniem niniejszego aneksu jest weksel in blanco oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na kwotę 4.000.000 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM