Biznes i finanse

SEKO SA (2/2023) Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej „Agencja”) o przyznaniu Spółce dofinansowania w wysokości 1 322 600 zł. Dofinansowanie zostało przyznane Spółce tytułem wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania (Działanie 5.3.3 Środki dotyczące obrotu – rekompensata w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty /mechanizm wojenny/, Pomoc finansowa dla zakładów przetwórstwa produktów rybnych), zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Spółka zawarła również z Agencją odpowiednią umowę o dofinansowanie, która określa prawa i obowiązki stron związane z wypłatą dofinansowania.

Warunki umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Wzorzec umowy o dofinansowanie jest udostępniony na stronie internetowej Agencji w części dotyczącej wskazanego wyżej działania.

Zgodnie z umową dofinansowanie zostanie wypłacone Spółce przez Agencję w formie jednorazowej płatności niezwłocznie po otrzymaniu przez Agencję środków umożliwiających wypłatę pomocy finansowej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM