Polityka i społeczeństwo

Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych w samorządach – wyzwania i szanse


Wśród wyzwań związanych z obecną perspektywą unijną jest m.in. kwestia wygospodarowania środków na zapewnienie wkładu własnego czy rosnące ceny usług, ale samorządy dobrze wykorzystają fundusze unijne – ocenili uczestnicy debaty Serwisu Samorządowego PAP podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Na pytanie, czy samorządy są gotowe do nowego rozdania unijnych funduszy i czy udźwigną szansę związaną z napływem szerokiego strumienia środków z UE, starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty „44 proc. alokacji do samorządów. Szansa czy ryzyko?”, zorganizowanej przez Serwis Samorządowy PAP w ramach Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. 

„Od tego, jak aktywni będą włodarze, zależy jak dużo tych środków wpłynie do samorządów” – mówiła Małgorzata Jarosińska Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jak podkreśliła, środki, które wdrażają politykę spójności, mają gwarantować zrównoważony rozwój każdego obszaru.

„Dlatego tak ważne są inwestycje w każdej najmniejszej gminie, która będzie później stanowiła koło zamachowe dla całego województwa, całego regionu, ale również dla całej Polski” – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister wskazała, że w obecnej pespektywie finansowej Komisja Europejska kładzie nacisk na inwestycje związane z zieloną i cyfrową transformacją, w szczególności na wdrażanie projektów innowacyjnych.

Współpraca dla skutecznego wykorzystania środków

Aby skutecznie wykorzystać środki przeznaczone na rozwój regionu konieczna jest współpraca między przedsiębiorcami, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz urzędem marszałkowskim. Zaletą współpracy między wszystkimi partnerami jest możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wykorzystywania ich w ramach realizacji projektów.

Udział przedsiębiorców w tworzeniu i realizacji projektów wykorzystujących środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest szczególnie ważny, ponieważ umożliwia wykorzystywanie wiedzy i kompetencji przedsiębiorców do realizacji projektów, które są szczególnie ważne dla regionu.

Korzyści z współpracy

Korzyści płynące z współpracy między wszystkimi partnerami są wielorakie. Obejmują one:

 • elastyczność w zarządzaniu projektami,
 • skuteczną realizację projektów,
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • nowe możliwości wykorzystania środków finansowych,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów.

Współpraca między przedsiębiorcami, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz urzędem marszałkowskiemu jest niezbędna do skutecznego wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój regionu. Dzięki współpracy można realizować projekty, które przyczynią się do rozwoju gospodarki, wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Takie projekty nie tylko przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu, ale także wpływają na wzrost jego atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Współpraca między wszystkimi stronami pozwala tworzyć projekty, które są korzystne dla regionu, a jednocześnie przyczyniają się do jego rozwoju i wzrostu jego potencjału.

Problem małych gmin

Problem małych gmin dotyczy wyjątkowo dużej części samorządów w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. na 934 gminy, 567 to gminy małe, tj. z mniej niż 10 tys. mieszkańców. To sprawia, że te samorządy są szczególnie wrażliwe na zmiany w otoczeniu zewnętrznym.

Jak pomóc małym gminom?

Jednym ze sposobów na wsparcie małych gmin jest zmiana systemu podatkowego tak, aby więcej wpływów do budżetu samorządu pochodziło z podatków lokalnych. Dodatkowo, możliwość zamiany podatków na świadczenia z zakresu zadań własnych gminy oraz wspieranie gmin przez rząd w ramach:

 • dofinansowywania inwestycji
 • współpracy międzynarodowej
 • opieki prawnej

może okazać się skuteczną metodą zwiększenia potencjału małych gmin. Innymi słowy, wspieranie małych samorządów wymaga zarówno działań związanych z podatkami, jak i wprowadzenia programów wsparcia finansowego.

Wyzwaniem, jakie stoi przed samorządami jest więc przede wszystkim stworzenie mechanizmów, dzięki którym gminy będą w stanie skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz wykorzystywać je w odpowiednim czasie i właściwy sposób. Jeżeli uda się to osiągnąć, małe gminy będą w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał, aby zapewnić mieszkańcom najwyższy poziom życia.

Ponadto, należy zauważyć, że wspieranie małych gmin to nie tylko kwestia finansowa. Potrzebne są także innowacyjne rozwiązania, które umożliwią samorządom osiąganie skutecznych rezultatów i wsparcie w realizacji zadań publicznych. Tutaj również rząd może pomóc, oferując wsparcie w postaci eksperckiego doradztwa lub wsparcia technologicznego.

Wsparcie małych gmin wymaga współpracy wielu podmiotów – od rządu, przez samorządy, po organizacje pozarządowe. Jednak jeżeli wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia, małe gminy będą w stanie wykorzystać swój potencjał, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do osiągnięcia lepszych rezultatów i zapewnienia wyższego poziomu życia mieszkańcom.

Młodzi ludzie i ich potrzeby

Młodzi ludzie to istotna część lokalnej społeczności, która ma swoje indywidualne potrzeby i oczekiwania dotyczące inwestycji realizowanych w ich lokalnych społecznościach. Oczekiwania te można podzielić na następujące kategorie:

 • Transport: łatwy dojazd komunikacją miejską, zapewnienie miejsc do parkowania.
 • Edukacja: możliwość uczestniczenia w wydarzeniach i programach edukacyjnych.
 • Kultura: dostęp do różnorodnych form kultury i sztuki.
 • Kwestie związane z klimatem: działania mające na celu poprawę stanu środowiska i jakości powietrza.
 • Opieka zdrowotna: dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej.
 • Mieszkalnictwo: dostęp do tanich mieszkań i lokali mieszkalnych w przystępnych cenach.

Ponadto młodzi ludzie chcą mieć możliwość wypowiadania się na temat inwestycji realizowanych w ich lokalnych społecznościach, w tym w ramach konsultacji społecznych. W ten sposób będą mogli wyrazić swoje opinie i przyczynić się do lepszego planowania inwestycji, które będą służyły ich lokalnej społeczności. Uczestnicy VIII Europejskiego Kongresu Samorządów odbyłego w Mikołajkach w dniach 6-7 marca 2023 r. wyrazili swoje zadowolenie z tego, że samorządy dobrze wykorzystają środki z obecnej perspektywy.

Młodzi ludzie to nasza przyszłość i stanowią ważny element rozwoju. Dlatego też ważne jest, aby władze lokalne uwzględniały ich potrzeby i oczekiwania w planowaniu wszelkiego rodzaju inwestycji. Aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się lepszym życiem, ważne jest, abyśmy już dziś zadbali o ich potrzeby.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM