Biznes i finanse

STS HOLDING SA (3/2023) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd STS Holding S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 lutego 2022 r. uchwały w sprawie wyboru firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (nr KIBR 3355) jako firmę audytorską dla STS Holding S.A. na potrzeby:

badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024,

– badania jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2023 roku oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2023 r.

– badania jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2024 roku oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2024 r.

– oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2023 i 2024.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie par. 21 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki i par. 2 ust. 5 Polityki wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych oraz przy uwzględnieniu Rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącego wyboru biegłego rewidenta/ firmy audytorskiej z dnia 2 lutego 2023 roku wynikającej z uchwały numer 1/2023 Komitetu Audytu z dnia 3 lutego 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM