Biznes i finanse

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (3/2023) Zawarcie Umowy.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”), informuje, że w dniu 10 lutego 2023 roku zawarł umowę (dalej jako „Umowa”) z Mitsubishi Power Europe GmbH z siedzibą w Duisburg („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy są prace montażowe części ciśnieniowej oraz orurowania kotła KVV1 w elektrociepłowni Exergi w Sztokholmie (Szwecja), przewidywana wartość Umowy wynosi 4.230.000,00 EUR netto (równowartość 20.034.549,00 PLN netto) – cena jest ceną ryczałtową, z zastrzeżeniem korekty ceny w przypadku zmian zakresu prac. Prace rozpoczynają się w marcu 2023 r., a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano sierpień 2023 r.

Umowa przewiduje kary umowne, których maksymalną wysokość ograniczono do 15 % wartości Umowy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułem realizacji Umowy ograniczona jest do wysokości 100% wartości Umowy. Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania jaki i w związku z istnieniem i usuwaniem wad. Dodatkowo informuje się, że w Umowie wyłączono odpowiedzialność Stron za utratę zysku, straty pośrednie i następcze – wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM