Biznes i finanse

ED INVEST SA (8/2023) Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ED Invest S.A.

Zarząd ED Invest S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z 20 stycznia 2023 r. informuje, że 12 lutego 2023 r. zakończyły się zapisy na sprzedaż akcji Spółki, które były przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, ogłoszonego 12 stycznia 2023 r. przez spółkę VESPER CAPITAL sp. z o.o. wraz ze spółką Q INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Maciejem Krzewińskim, Łukaszem Deńcą, Adrianusem Heymansem, Maciejem Frydą oraz Arturem Neumanem, działających łącznie i w porozumieniu („Wezwanie”).

Spółka powzięła informację, że akcjonariusze złożyli w Wezwaniu zapisy na sprzedaż 1 295 268 akcji Spółki, które stanowią 10,46% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

Przeniesienie własności Akcji przewidziane jest na 20 lutego 2023 r. (tj. w dniu rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM