Biznes i finanse

Nowa generacja zintegrowanego planowania działalności przedsiębiorstwa z chmurowego pakietu Quorum Software Planning Space

Nowa technologia Planning Space

Planning Space to narzędzie do planowania szczebla przedsiębiorstwa, które zapewnia zintegrowane dane w służbie wyższej wydajności, większej przejrzystości i lepszego zarządzania ryzykiem. Nowa wersja zawiera wiele ulepszeń i nowych funkcji, w tym:

 • Integracja z silnikiem przetwarzania danych Apache Spark, aby zapewnić szybkie i skalowalne obliczenia.
 • Wizualne narzędzia do tworzenia procesów planowania, w tym wizualne edytory, które pomagają w tworzeniu i wdrażaniu procesów planowania.
 • Zaawansowane narzędzia do analizy danych, w tym możliwość tworzenia raportów i analiz dotyczących danych planowania.
 • Integracja z wiodącymi narzędziami do zarządzania danymi, takimi jak Apache Kafka, aby umożliwić łatwą wymianę danych.

Planning Space to kompleksowe rozwiązanie planistyczne, które może pomóc przedsiębiorstwom energetycznym w osiągnięciu ich celów biznesowych poprzez zapewnienie dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych oraz wsparcie w zarządzaniu ryzykiem.

Planning Space jest narzędziem do planowania szczebla przedsiębiorstwa, który pomaga przedsiębiorstwom energetycznym w podejmowaniu lepszych decyzji w krótszym czasie, dostarczając im wiarygodnych i aktualnych danych. Łączy on w sobie wygodę i wydajność narzędzi chmurowych z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi i wizualizacyjnymi, aby pomóc firmom w zarządzaniu ich działalnością. Z pomocą Planning Space można tworzyć i wdrażać procesy planowania, tworzyć raporty analityczne oraz wykorzystywać zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi w celu wspomagania przedsiębiorstw w ich procesach planowania. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą skorzystać z Planning Space, aby zwiększyć swoją wydajność i przejrzystość, a także lepiej zarządzać ryzykiem.

W nowej wersji Planning Space wykorzystano wiele ulepszeń i nowych funkcji, w tym integrację z silnikiem przetwarzania danych Apache Spark, wizualne narzędzia do tworzenia procesów planowania, zaawansowane narzędzia do analizy danych oraz integrację z wiodącymi narzędziami do zarządzania danymi. Wykorzystanie tego narzędzia może zapewnić przedsiębiorstwom energetycznym lepsze zarządzanie i planowanie działalności, a tym samym zwiększyć ich wydajność i skuteczność. Planning Space to przełomowe narzędzie do planowania, które może pomóc przedsiębiorstwom energetycznym w szybszym i bardziej efektywnym wykorzystywaniu ich danych i zasobów.

Planning Space jest idealnym narzędziem do planowania dla przedsiębiorstw energetycznych, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie do optymalizacji i zwiększenia efektywności swoich procesów planowania. Zapewnia on dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych, a także wsparcie w zarządzaniu ryzykiem. Jest to łatwe w użyciu narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom energetycznym w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych i uzyskaniu wyższych poziomów wydajności.

Nowa wersja Planning Space jest przełomowym narzędziem do planowania, które umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym optymalizację i automatyzację ich procesów planowania. Używając tego narzędzia, przedsiębiorstwa energetyczne mogą zwiększyć wydajność i efektywność swojej działalności oraz lepiej zarządzać ryzykiem. Planning Space to narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, a tym samym w ich dalszym rozwoju.

Planowanie dynamiczne

Planowanie dynamiczne to nowoczesna filozofia planowania, która pozwala firmom na elastyczne i dokładne planowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu tego podejścia możliwe jest monitorowanie i automatyczne dostosowywanie działań, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów. Co więcej, pozwala to na bieżącą śledzenie wyników i wprowadzanie szybkich zmian w celu zmaksymalizowania zysków i zminimalizowania ryzyka.

Korzyści z planowania dynamicznego

Planowanie dynamiczne oferuje wiele korzyści, w tym:

 • Efektywna alokacja zasobów: Planowanie dynamiczne pozwala firmom na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów.
 • Lepsza jakość danych: Planowanie dynamiczne zapewnia lepszą jakość danych i informacji, które mogą być wykorzystywane w planowaniu.
 • Mniejsze ryzyko: Używanie filozofii planowania dynamicznego zmniejsza ryzyko, ponieważ pozwala na szybką reakcję na zmieniające się okoliczności.

Planowanie dynamiczne to przełomowe narzędzie, które pozwala firmom na bardziej efektywne planowanie, lepsze wykorzystanie zasobów i mniejsze ryzyko w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych. Dzięki temu firma może lepiej wykorzystywać swój potencjał i wykorzystywać go do zyskownego zarządzania swoimi zasobami. Z tego powodu planowanie dynamiczne stało się niezbędnym narzędziem do skutecznego zarządzania i wzmacniania wyników finansowych.

Korzyści dla przedsiębiorstw

 • Usprawnienie planowania z połączonymi danymi
 • Skuteczna konsolidacja i optymalizacja portfela
 • Integracja z całym pakietem Quorum Energy Suite i narzędziami dostawców zewnętrznych
 • Usprawnienie zarządzania danymi

Planning Space ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom wdrożenia skutecznych rozwiązań planowania i optymalizacji, które przyczynią się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.
Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i wizualizacjom, użytkownicy mogą szybko przeanalizować swoje dane i wygenerować wartościowe wnioski, aby pomóc firmom w lepszym zarządzaniu ryzykiem, optymalizacji i poprawie wyników. W połączeniu z narzędziami wizualizacji danych Planning Space dostarcza wysoce elastycznych i niezawodnych mechanizmów do planowania i optymalizacji.

Dzięki wyjątkowemu połączeniu funkcji planowania i optymalizacji z wizualizacją danych, Planning Space zapewnia precyzyjne wyniki i pozwala użytkownikom na elastyczne dostosowanie do ich potrzeb biznesowych. Jest to idealne narzędzie do zarządzania ryzykiem, optymalizacji i wzrostu wyników biznesowych dla wszystkich firm zajmujących się planowaniem, w tym firm energetycznych, finansowych i inwestycyjnych.

Planning Space łączy elastyczne narzędzia planowania, optymalizacji i wizualizacji danych, aby zapewnić przedsiębiorstwom wyjątkowe możliwości zwiększenia wydajności i skutecznego planowania. Jest to niezwykle skuteczne narzędzie, które może pomóc firmom w optymalizacji ich operacji i wprowadzać bardziej efektywne działania.

Planning Space to przyszłość planowania i optymalizacji, która oferuje skuteczne narzędzia do zarządzania z połączonymi danymi. Jego użyteczne funkcje i integracja z innymi narzędziami czynią go idealnym wyborem dla firm, które chcą zwiększyć swoją wydajność i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Quorum to dostawca oprogramowania na rynku usług energetycznych, który wspiera klientów w osiągnięciu strategicznej przewagi poprzez ulepszanie ich procesów biznesowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii i zarządzanie zarówno cyfrowymi, jak i fizycznymi środowiskami.

Korzyści z zastosowania pakietu Planning Space

Pakiet Planning Space firmy Quorum oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym:

Dzięki wprowadzeniu Planning Space, przedsiębiorstwa energetyczne mogą korzystać z elastycznej platformy do planowania, która pozwala skalować działania oraz uzyskać dostęp do najnowszych innowacji produktowych i technologii chmury. Pakiet Planning Space jest łatwy w integracji i dostosowywaniu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, co zapewnia wyższy komfort obsługi. Jest to rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwom energetycznym skoncentrować się na tworzeniu wartości dla swoich klientów.

Quorum – eksperci w dziedzinie oprogramowania dla branży energetycznej

Quorum Software od ponad 25 lat jest liderem w dziedzinie oprogramowania dla branży energetycznej. Firma zapewnia klientom z branży energetycznej w 55 krajach wsparcie w zarządzaniu danymi, aby mogli maksymalnie wykorzystać swoje zasoby. Oprogramowanie Quorum wspiera wiele obszarów biznesowych, w tym:

 • Systemy księgowe – wsparcie w zarządzaniu wszystkimi procesami księgowymi, danymi i raportami, aby klienci mogli skutecznie zarządzać swoimi zasobami.
 • Integracje – zarządzanie wszystkimi połączeniami systemowymi i aplikacjami, aby zapewnić wysoki poziom współpracy i wydajności.
 • Analiza danych – zbieranie, przetwarzanie i analiza danych, aby zapewnić klientom pełną świadomość sytuacji i najlepsze decyzje biznesowe.

Dzięki wysoce wyspecjalizowanym usługom dystrybucji i wsparcia Quorum pozwala klientom w całym sektorze energetycznym skutecznie przejść przez proces transformacji i dostarczyć wartości zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Dzięki wyjątkowemu połączeniu aplikacji i usług w ramach jednego systemu, Quorum zapewnia klientom w sektorze energetycznym kompleksowe rozwiązania, które zapewniają jednolite, unikalne i ustandaryzowane doświadczenie biznesowe. Quorum stale rozwija swoje usługi, aby zapewnić klientom najlepsze wyniki.

Ponadto Quorum stale rozszerza swoją ofertę, aby zapewnić swoim klientom najnowsze technologie i rozwiązania, które pomagają im wykorzystywać swój potencjał biznesowy i zwiększać rentowność. Dzięki bogatym doświadczeniom i wiedzy Quorum jest w stanie zapewnić swoim klientom najlepszą obsługę i wsparcie w dziedzinie oprogramowania dla sektora energetycznego.

Quorum Software oferuje swoim klientom najlepszą w swojej klasie oprogramowanie, aby pomóc im w osiągnięciu najlepszych wyników. Jest to przykład ich zaangażowania i zaangażowania w zapewnianie klientom jakości, wydajności i wsparcia, którego potrzebują, aby skutecznie realizować swoje cele biznesowe. Quorum Software to wiodąca firma w dziedzinie oprogramowania dla sektora energetycznego, która stale dostarcza najnowsze technologie i rozwiązania, które dostarczają klientom rozwiązań biznesowych, które dostarczą im wymiernych wyników.

Quorum Software ogłasza wsparcie dla klientów w zakresie dostosowania systemów ERP do przepisów w zakresie wystawiania faktur elektronicznych

Quorum Software, lider w dziedzinie rozwiązań dla przedsiębiorstw, ogłosił dzisiaj wsparcie dla klientów, którzy chcą dostosować swoje systemy ERP do wymogów w zakresie wystawiania faktur elektronicznych w ramach Europejskiego Kodeksu Fakturowania (EFK). Ta inicjatywa ma na celu pomoc klientom Quorum w przygotowaniu się do wprowadzenia wymogów EFK, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Jak wyjaśnia Paul Mueller, wiceprezes Quorum ds. Rynków Zagranicznych: „Jako lider w dziedzinie rozwiązań dla przedsiębiorstw, Quorum dąży do tego, aby nasi klienci byli przygotowani na wprowadzenie EFK. Dlatego oferujemy naszym klientom szybką i skuteczną pomoc w dostosowaniu ich systemów ERP do wymogów EFK, aby zapewnić, że ich firmy będą gotowe do wprowadzenia 1 lipca 2021 r.”

Klienci Quorum mogą wybrać spośród trzech opcji wdrożenia w celu dostosowania się do EFK.

 • Aktualizacji systemu Quorum ERP
 • Użycia rozwiązania EDI Quorum
 • Korzystania z innych systemów EDI

Quorum oferuje klientom wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniego systemu EDI i wdrożenia go w firmie. Firma oferuje również szczegółowy przegląd plików EDI, aby upewnić się, że niezbędne dane są poprawnie wysyłane do swoich partnerów biznesowych. Quorum współpracuje również z organizacjami krajowymi w celu zapewnienia aktualnych informacji na temat wymogów EFK w poszczególnych krajach.

Quorum oferuje szerokie wsparcie dla swoich klientów w zakresie konfiguracji systemu ERP do wymogów EFK, w tym możliwość wdrożenia rozwiązania EDI w celu integracji systemu ERP z systemem EDI, aby ułatwić klientom wystawianie elektronicznych faktur. Quorum oferuje również klientom specjalne oferty w zakresie wdrożenia i usług szkoleniowych w celu pomocy w spełnieniu wymogów EFK.

Dzięki temu klienci Quorum mogą mieć pewność, że ich firmy będą gotowe do wprowadzenia EFK w 2021 roku. Quorum zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie wprowadzania EFK, aby zapewnić im sukces w 2021 roku.

Quorum Software pomaga swoim klientom w dostosowaniu systemów ERP do wymogów EFK i oferuje szerokie wsparcie w zakresie konfiguracji, wdrażania i szkoleń w celu pomocy w spełnieniu wymogów. Inicjatywa ta jest kluczowa dla udanego wprowadzenia EFK w 2021 roku.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia Quorum w zakresie wprowadzania i wdrażania EFK, klienci są w stanie zapewnić, aby ich systemy ERP były zgodne z nowymi wymogami i byli gotowi na wprowadzenie EFK 1 lipca 2021 r. Quorum oferuje również klientom wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniego systemu EDI, wdrażania go oraz wsparcia w zakresie plików EDI w celu zapewnienia ich wykorzystania w firmie.

Firma Quorum nadal wspiera swoich klientów i dąży do tego, aby byli oni w pełni przygotowani na wprowadzenie EFK w 2021 roku. Quorum oferuje szerokie wsparcie i pomoc w dostosowaniu systemu ERP do wymogów EFK, aby zapewnić swoim klientom sukces w 2021 roku.

Klienci Quorum mogą mieć pewność, że zespół Quorum wspiera ich w dążeniu do spełnienia wymogów EFK, aby byli gotowi na wprowadzenie EFK 1 lipca 2021 r. Quorum będzie nadal wspierać swoich klientów w dostosowaniu systemów ERP do wymogów EFK.

Quorum Software wspiera swoich klientów w dostosowaniu systemów ERP do wymogów EFK i zapewnia im skuteczne wsparcie w zakresie konfiguracji, wdrażania i szkoleń w celu pomocy w spełnieniu wymogów. Quorum pomaga swoim klientom w osiągnięciu sukcesu w 2021 roku i w dostosowaniu się do wymogów EFK.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM