Polityka i społeczeństwo

MS: Program wsparcia społeczności młodzieżowej w sporcie – komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Cele porozumienia i wyzwania

Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Sportu i Turystyki ma na celu:

  • zwiększenie świadomości prawnej wśród sportowców, trenerów oraz osób wspierających sportowców;
  • zapewnienie większego wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży w sporcie;
  • zwalczanie i zapobieganie przypadkom przemocy, w tym seksualnej;
  • zapewnienie wsparcia ekspertów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom seksualnym w sporcie.

Dzięki wspólnym działaniom obu Ministerstw nastąpią zmiany, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo młodych sportowców i zwiększą jakość świadczonej im pomocy.

Ponadto, w ramach porozumienia zostanie utworzony specjalny program wsparcia, w którym zostaną wykorzystane środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Od dziś ruszają warsztaty, a ich celem jest przygotowanie osób do wykonywania zadań związanych z pomocą pokrzywdzonym. Wspólne działania Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwolą uchronić wielu młodych sportowców przed przemocą i zapewnić im pomoc w trudnych sytuacjach.

Zmiany, które wprowadzi porozumienie, będą długofalowe i mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków do uprawiania sportu. Chcemy, by sport zmieniał życie na lepsze i był źródłem wspaniałych wspomnień i sukcesów!

Zabezpiecz młodych sportowców

Pełne zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa młodych sportowców zadeklarował Marcin Romanowski. Podkreślił, jak ważną rolę w rozwoju młodych ludzi pełni sport. Rywalizacja kształtuje charakter, uczy systematycznej pracy, a także buduje tak potrzebne w dorosłym poczucie własnej wartości.

Wspólny projekt

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwości stanowi ważny element wspólnego projektu. Niestety, zdarzają się przypadki, w których naturalna ufność i przywiązanie młodych ludzi do swoich trenerów czy kolegów i koleżanek z drużyny jest w nieetyczny sposób wykorzystywana. Dlatego Ministerstwo sprawiedliwości dostrzegło pilną potrzebę stworzenia mechanizmów przy udziale Funduszu Sprawiedliwości, które uzdrowią polski sport od nadużyć i przestępstw seksualnych. Chodzi również o stworzenie systemu wsparcia dla młodych sportowców, którzy tych przestępstw doświadczyli.

Międzyresortowe porozumienie zostało z uznaniem przyjęte przez dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego dr Urszulę Włodarczyk oraz przedstawicielkę Światowej Organizacji Zdrowia – Palomę Cuchi. Obie instytucje udzielą wsparcia dla wspólnego projektu.

Korzyści płynące z projektu

Dzięki temu projektowi młodzi sportowcy będą mieli możliwość korzystania z:

  • specjalnych programów edukacyjnych
  • wsparcia psychologicznego
  • porad prawnych
  • środków finansowych

Wszystko to po to, aby młodzi ludzie mogli bezpiecznie i z pełnym zaangażowaniem korzystać z uroków i korzyści, jakie daje sport.

Udział Funduszu Sprawiedliwości w projekcie jest bezcenny i pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo młodych sportowców. Dzięki niemu będą oni mieli możliwość swobodnego realizowania swoich pasji i rozwijania umiejętności, bez obaw o naruszenia ich prawa i godności.

Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mja/ godl/

Poprzez ten projekt młodzi sportowcy otrzymują cenne wsparcie w wymiarze finansowym i psychologicznym, dzięki czemu mogą swobodnie realizować swoje pasje i marzenia. Jest to ważne, aby młodzież mogła cieszyć się sportem i rozwijać swoje umiejętności bez obaw o naruszenie swoich praw i godności.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM