Biznes i finanse

Absolutorium dla budżetu: Ministerstwo Finansów gwarantuje

Ministerstwo Finansów zaznacza, że uwagi NIK są dotyczące zasad finansów publicznych, a nie nieprawidłowej realizacji ustawy budżetowej. Jednocześnie MF jest zdania, że trzeba wziąć pod uwagę warunki, w jakich funkcjonowała polska gospodarka w ostatnich latach, aby zrozumieć skalę problemów.

Ministerstwo Finansów stwierdza, że uwagi NIK są zgodne z zasadami finansów publicznych, a nie wynikiem błędnego wykonania ustawy budżetowej. Resort finansów zdaje sobie sprawę, że okres ostatnich lat wymagał odpowiedzi w formie dostosowania się do warunków panujących w gospodarce.

NIK oceniła tworzenie funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym Funduszu Covid i Pomocy, w kontekście ówczesnych okoliczności, jednakże uwzględniła ona sytuację panującą w danym momencie.

W sytuacji pandemii oraz kryzysu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnił szybsze i bardziej elastyczne finansowanie niż tradycyjne metody budżetowe. Dzięki wsparciu finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego udało się zapobiec utracie tysięcy miejsc pracy, zapewnić ludności bezpieczeństwo w obliczu wzrostu cen surowców energetycznych oraz przyjąć uchodźców z wojennej Ukrainy – wyjaśnia wiceminister Sebastian Skuza.

Fundusze BGK oferują korzystne rozwiązania finansowe, pozwalające na pozyskiwanie środków na zadania publiczne. Są one stosowane od ponad dekady w celu finansowania projektów infrastrukturalnych, takich jak drogi czy koleje. Każdy z funduszy BGK jest poddawany mechanizmowi stabilizującej reguły wydatkowej, co gwarantuje, że sektor publiczny nie przekroczy określonego limitu wydatków.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie można wyliczyć wyższych kosztów obsługi długu bez przyjęcia arbitralnych i abstrakcyjnych założeń. Ponadto, podana kwota stanowi zsumowane potencjalne koszty za miniony trzyletni okres. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział projekt ustawy, którego celem jest konsolidacja finansów publicznych, w tym zakresie obowiązywania funduszy w BGK. NIK otrzymało informacje na temat tego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wiele innych podmiotów w Polsce korzysta z przepisów prawa do przekazywania obligacji skarbowych. Mecanizm ten został wdrożony wiele lat temu i pozwala na finansowanie szkolnictwa wyższego, działalności badawczo-rozwojowej, a także wzmacnianie kapitału Banku Gospodarstwa Krajowego – wyjaśnia Sebastian Skuza.

MF podkreśla, że wskazana przez NIK kwota jest efektem przekazania obligacji skarbowych w okresie od 2019 do 2022 r., a nie wyłącznie z ostatniego roku.

W związku z pandemią COVID-19 i wynikłymi z tego powodu skutkami gospodarczymi, Komisja Europejska wprowadziła w latach 2020-2023 GEC, dając państwom członkowskim więcej swobody w reagowaniu na pojawiające się szoki. Z myślą o pokryciu niestandardowych wydatków związanych z kryzysem covidowym i energetycznym reguła wydatkowa została odpowiednio dostosowana, by wesprzeć gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

PAP SA zapewnia, że komunikaty publikowane w serwisie są wiernie odzwierciedleniem treści oryginalnych, dostarczonych przez nadawcę. W przypadku ich zawierania błędnych informacji, odpowiedzialność ponosi nadawca. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM