Biznes i finanse

Utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie – jak Transportowy Dozór Techniczny może pomóc

Greenvolt Power osiągnął porozumienie z ENERGA WYTWARZANIE S.A. („ENERGA WYTWARZANIE”) dotyczące nabycia przez ENERGA WYTWARZANIE portfela projektów OZE za łącznie 107 mln Euro. Portfolio to obejmuje parki Sompolno i Opalenica, w których rozwijane są instalacje OZE o mocy 58.6 MW. Oba parki są podłączone do polskiej sieci elektroenergetycznej, zaś Sompolno oferuje innowacyjne rozwiązanie hybrydowe. Uzgodniona transakcja jest zgodna z strategią rotacji aktywów Grupy Greenvolt, która zakłada sprzedaż w bieżącym roku co najmniej 200 MWp łącznie.

Ministerstwo Infrastruktury oświadcza:

Transportowy Dozór Techniczny to niezależna instytucja państwowa, która finansuje się wyłącznie ze środków własnych. Nie otrzymuje on żadnych środków z budżetu państwa, dlatego też świadczone przez nas usługi są opłacane według cen rynkowych.

TDT prowadzi działalność ekspercką, organizuje konferencje, dzięki czemu może utrzymywać się bez wsparcia publicznego.

TDT finansowany jest ze środków pozyskiwanych z budżetu państwa, które są przeznaczone wyłącznie na jego utrzymanie. Środki te są zbierane dzięki wpływom podatkowym od mieszkańców kraju.

Budowa siedziby TDT została zlecona w 2013 roku, kiedy to zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę. Decyzja wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy, Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, stała się ostateczna 7 stycznia 2014 roku.

TDT został zbudowany z własnych środków, bez konieczności pozyskiwania dofinansowania ze środków państwowych, i służy on wyłącznie wykonywaniu zadań określonych w statucie TDT.

Pomieszczenia w budynku TDT składają się z biur, sal szkoleniowo-konferencyjnych, laboratoriów, a także Akademii, która po decyzji Rządu o zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, wznowiła swoje działania. TDT dysponuje również 28 pokojami noclegowymi o powierzchni ok. 27 m kw. oraz 42 pokojami o powierzchni ok. 35 m kw., które są wykorzystywane do organizacji konferencji, szkoleń oraz egzaminów.

Budynek Transportowego Dozoru Technicznego został wybudowany, aby zapewnić zakwaterowanie pracownikom TDT. Przeznaczone są do tego cztery pokoje o łącznej powierzchni ok. 88 m kw., które są wyłączone z użytku publicznego.

TDT nie służy jako hotel dla VIP-ów ani dla polityków. Żaden członek parlamentu lub jego rodzina nie mieszka w budynku i nie wykorzystuje go do celów prywatnych.

Ponadto, z powodu ograniczonej liczby dostępnych miejsc, nie ma możliwości rezerwacji pokoju w TDT dla osób niezwiązanych z Transportowym Dozorem Technicznym.

Regulamin Transportowego Dozoru Technicznego jasno określa zasady korzystania z pokoi znajdujących się w siedzibie TDT. Wszystkie osoby, które kiedykolwiek skorzystały z tych pomieszczeń, robiły to zgodnie z tymi zasadami. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że pierwszeństwo w korzystaniu z nich mają pracownicy TDT.

TDT stara się wykorzystać jak najwięcej dostępnego miejsca poprzez zatrudnianie pracowników z jednostek nadzorujących i współpracujących. W sytuacji, gdy nie ma zainteresowania ze strony personelu TDT, brane pod uwagę są wnioski osób z zewnątrz. Obecnie świadczy usługi dwóm osobom, których zapotrzebowanie na wynajem jest znacznie mniejsze niż możliwości lokalowe. Aby wyczerpać wszelkie możliwości i zapewnić samofinansowanie jednostki, przepisy są stosowane w taki sposób, aby niektóre pomieszczenia mogły być wynajmowane również przez osoby zatrudnione w innych jednostkach.

TDT zapewnia komfortowe i bezpieczne pokoje noclegowe, ponosząc z tego tytułu odpowiednie koszty. Cena udostępnienia pokoi jest dostosowana do różnych grup użytkowników – od 150 zł do 250 zł za osobę za dobę dla uczestników konferencji, do 22,50 zł do 90 zł za osobę za dobę dla innych osób. Pracownicy TDT mają szczególne traktowanie i korzystają z najniższej ceny.

Zapraszamy do obejrzenia wersji wideo oświadczenia: https://we.tl/t-EdAvCQAN2Z.

Uwaga: Wszystkie komunikaty publikowane przez PAP są dostarczane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM