Biznes i finanse

Kolej Plus zapewnia szybsze połączenie kolejowe między Wieluniem a Łodzią

Pomimo bardzo dobrych wyników pierwszego półrocza tego roku na rynku finansowym, Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI, ostrzegł inwestorów, że drugie półrocze może być słabsze niż pierwsza połowa. Inwestorzy powinni więc zachować ostrożność i zwracać uwagę na wszelkie zmiany na rynku, aby móc odpowiednio wcześnie zareagować.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że 19 czerwca 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawarło umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. Inwestycja ta jest finansowana z Rządowego Programu Kolej Plus, mającego na celu uzupełnianie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej do 2029 r.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało również, że 19 czerwca 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę z wykonawcą dotyczącą opracowania projektu budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. Ta inwestycja jest finansowana z Rządowego Programu Kolej Plus, który ma na celu uzupełnianie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej do 2029 roku.

Mieszkańcy województwa łódzkiego zyskają szybszą komunikację kolejową. Po przeprowadzeniu prac projektowych i nadzoru autorskiego, których wartość szacuje się na 8,775 mln zł, do Łodzi będzie można wygodnie dojechać z Wielunia, przez Zduńską Wolę i Pabianice. Nowa trasa licząca ok. 28 km, połączy linię 131 z linią 181 w Wieluniu.

Kolejowe połączenie pomiędzy południem województwa łódzkiego a Łodzią ułatwi mieszkańcom południa dostęp do stolicy naszego regionu. Inwestycja pozwoli skrócić czas podróży, zapewniając przejazd z Wielunia do Łodzi w zaledwie 1h 39 min.

Podróżni będą mieli łatwiejszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Każdy z nich będzie wyposażony w wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie, a także dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ponadto, wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Trasa zostanie zelektryfikowana, pozwalając na wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych pojazdów, a tym samym na zaproponowanie lepszej oferty dla podróżnych.

Planowane połączenie kolejowe z Wielunia do Chorzewa Siemkowic będzie nie tylko przyczyniać się do rozwoju miasta, ale i całego regionu. W ramach rządowego programu Kolej Plus w woj. łódzkim, ta inwestycja wspólnie z dwoma innymi projektami, będzie wspierać walkę z wykluczeniem komunikacyjnym – wyjaśnił wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

Realizacja Programu Kolej Plus w województwie łódzkim jest ważnym krokiem w kierunku poprawy dostępu do kolei dla mieszkańców Wielunia i południowej części regionu. Piotr Majerczak, członek zarządu PKP PLK SA, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, podkreślił znaczenie podpisanej umowy w tym względzie.

Województwo łódzkie zostanie wkrótce usprawnione przez 3 projekty Kolej Plus. Oprócz modernizacji linii do Wielunia, planuje się również elektryfikację i modernizację linii nr 24 na trasie Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Bogumiłów oraz linii nr 25 z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska Kamienny.

Kolej Plus to program, który ma na celu usprawnienie komunikacji kolejowej w województwie łódzkim. Dzięki 3 zaplanowanym projektom, infrastruktura kolejowa zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność transportu.

19 czerwca PLK SA zawarło umowę z Województwem Świętokrzyskim w celu modernizacji i elektryfikacji linii Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna. Grudniu zeszłego roku PKP PLK SA i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zawarły porozumienie dotyczące modernizacji i elektryfikacji linii Piotrków Trybunalski – Bełchatów, z rozszerzeniem trasy do Bogumiłowa.

Program Kolej Plus to najważniejszy projekt Ministerstwa Infrastruktury do 2029 roku. Wsparcie finansowe z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wynosi 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki z budżetu państwa, a 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Planowane przedsięwzięcie zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do kolei, co wpłynie na poprawę warunków życia i wzrost atrakcyjności wielu regionów oraz zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego. Więcej na temat Programu Kolej Plus można znaleźć na stronie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

PAP SA zamieszcza komunikaty w serwisie bez modyfikowania ich treści, dokładnie w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM