Biznes i finanse

CCC SA (18/2022) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone prz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących emisji Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”). Zmiana Warunków Emisji dotyczy:

? dodania Sp. z o. o. „Obuv” do listy Spółek Wyłączonych,

? zmiany par. 14.2 ppkt. (o) Warunków Emisji.

Emitent w załączeniu przekazuje:

1) protokół wraz z podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałami w sprawie zmiany Warunków Emisji;

2) tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający wprowadzone przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmiany do Warunków Emisji.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zgodę Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM