Nauka i technologie

Biotechnologiczne szczepionki dla roślin: możliwości bakterii

Bakterie endofityczne tworzą pęcherzyki, które funkcjonują jak posłańcy, dostarczając roślinie określony ładunek towarowy. Przy użyciu tego mechanizmu można aktywować wzrost rośliny lub zapewnić jej narzędzia obronne przed patogenami. Aktualne badania w tej dziedzinie prowadzone są przez Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Grupa mikrobiologów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki, zajęła się badaniem endofitycznych bakterii, tj. tych, które zamieszkują wnętrze roślin, nie wywołując u nich żadnych negatywnych skutków.

„Relacja na linii roślina-bakteria ma charakter symbiotyczny, a bakterie mogą przynosić korzyść swojemu gospodarzowi. Wiele badań pokazuje bowiem, że w zamian za substraty odżywcze produkują różnego rodzaju metabolity, dzięki którym roślina lepiej się rozwija lub jest bardziej odporna na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, takie jak np. patogeny” – powiedziała PAP liderka projektu prof. Zofia Piotrowska-Seget z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Pęcherzyki zewnątrzbłonowe (OMV) są mikrostrukturami o kulistym lub zbliżonym do kulistego kształcie, stworzonymi przez bakterie endofityczne. Składają się z dwóch warstw fosfolipidowych, z których jedna zawiera białka błony zewnętrznej, a druga – lipopolisacharydy. W OMV można znaleźć szeroką gamę składników, w tym DNA, RNA, białka, peptydy, lipidy i metabolity wtórne, których zawartość jest zależna od gatunku bakterii i warunków środowiskowych. Mogą one być produkowane zarówno w optymalnych dla danego gatunku warunkach wzrostu, jak i w warunkach stresowych.

Naukowcy odkryli, że bakterie znalezione w glebie mają potencjał do wytwarzania biologicznych szczepionek dla roślin. Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, sugeruje, że bakterie te mogą być wykorzystywane do walki z chorobami roślin, zwiększając w ten sposób wydajność oraz zmniejszając zużycie chemicznych środków ochrony roślin.

Eksperymenty wykazały, że bakterie w glebie mają zdolność do wytwarzania biologicznych szczepionek, które zabezpieczają rośliny przed chorobami. Badając sposoby, w jaki bakterie mogą być wykorzystane do ochrony roślin, naukowcy odkryli, że bakterie te skutecznie tworzą mechanizmy obronne, które chronią rośliny przed infekcjami. Wyniki te mogą być istotnym narzędziem w walce z chorobami roślin i stanowić alternatywę dla chemicznych środków ochrony roślin, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM