Biznes i finanse

Utrzymanie obecnych stawek składek zdrowotnych dla przedsiębiorców – propozycja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Polskie Towarzystwo Gospodarcze zaleca przeprowadzenie kompleksowej reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W tym celu proponuje się wprowadzenie dwóch komplementarnych zmian, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów. Po pierwsze, przedsiębiorcy powinni mieć możliwość pełnego odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a po drugie, powinien zostać ustalony górny limit kwotowy tej składki.

System PTG wcześniej funkcjonujący był nazbyt niesprawiedliwy, zwłaszcza dla małych podmiotów gospodarczych. Składka zdrowotna stała się faktycznie podatkiem, który uderza w osoby, które podjęły ryzyko własnego biznesu. Ten dodatkowy podatek dotyka szczególnie młodych ludzi, wchodzących w świat przedsiębiorczości oraz najmniejszych, najbardziej zagrożonych przedsiębiorców.

Rząd analizuje możliwość zryczałtowania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się w modelach liniowym i skali podatkowej, co jest uważane przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze za pozytywny, choć niewystarczający krok. Jednakże pojawiają się głosy, że ryczałt będzie się różnił w zależności od progów dochodowych, co PTG uważa za nieuzasadnione i niekorzystne. W tym kontekście organizacja zwraca uwagę na potrzebę jasności i spójności systemu, który jednak – ze względu na konieczność zmian legislacyjnych – będzie dostępny dopiero w kolejnej kadencji sejmu.

PTG wzywa wielkie międzynarodowe firmy działające w Polsce do podjęcia większej odpowiedzialności za koszty systemu ochrony zdrowia. Wieloletnie zaniechanie płacenia podatku CIT albo wykazywanie notorycznych strat czy minimalnych zysków, dzięki mechanizmom optymalizacji podatkowej, obciąża budżet państwa. Co więcej, wielkie firmy stosują strategię wymuszania na pracownikach przejścia na umowy o dzieło, gdzie składka zdrowotna jest niewystarczająca, by zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jako związek pracodawców reprezentujący przedsiębiorców krajowych, wskazuje, że brak lub niedostateczne zmiany w składce zdrowotnej będą miały katastrofalne skutki dla funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców – w wielu przypadkach będzie to oznaczać wystąpienie ryzyka bankructwa. Dodatkowo, istnieje obawa, że w perspektywie dużej podwyżki płacy minimalnej od 2024 r. oraz rosnących wydatków na cele społeczne równowaga budżetowa może zostać całkowicie zachwiana.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM