Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Idziemy naprzód – Nowe perspektywy i możliwości

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na wyjątkową konferencję pt. Trzy filary bezpieczeństwa, która odbędzie się 28 czerwca w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Minister Robert Telus będzie honorowym gościem tego wydarzenia.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, społecznym i środowiskowym. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień specjalistów z dziedziny rolnictwa i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Bezpieczeństwo żywnościowe to priorytet

Minister Robert Telus podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejszym priorytetem, ważniejszym nawet niż bezpieczeństwo militarne i energetyczne.

Minister Rolnictwa podkreślił, że ponad 15 miliardów złotych, przeznaczonych na wsparcie dla rolników, jest niezbędne, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo żywnościowe. To nasz obowiązek jako państwa – zagwarantować naszym obywatelom dostęp do zdrowej żywności.

Wykorzystując swoje doświadczenie i znajomość polskiego rolnictwa, minister Telus zadeklarował swoje zaangażowanie w budowaniu przyszłości europejskiego rolnictwa.

Minister zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzyma swoich obietnic wobec rolników i będzie dbał o to, aby ziemia w Polsce była szanowana i uprawiana przez polskich rolników.

W ten sposób minister Telus wyraził swoje zaangażowanie w tworzenie przyszłości polskiego rolnictwa, która jest jednym z najważniejszych elementów europejskiej gospodarki.

Opłacalność produkcji rolnej

Szef resortu rolnictwa Robert Telus uznał opłacalność produkcji rolnej za jeden z fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

– Jesteśmy jedynym działem gospodarki, który nie wpływa na to, ile kosztuje jego produkt – wskazał minister.

Minister wskazał na zaniedbania, które w znacznej mierze przyczyniają się do obecnego stanu rzeczy, zwłaszcza w odniesieniu do sieci, przetwórstwa i skupu.

– Dlatego przeznaczyliśmy 1,2 mld euro na odbudowanie polskiego przetwórstwa, aby umożliwić rolnikom decydowanie o cenie swoich produktów – powiedział minister Robert Telus.

Minister wskazał także na istotną rolę, którą powinna odegrać Krajowa Grupa Spożywcza, w szczególności w kontekście przetwórstwa i sieci handlowych.

– Uważam, że odbudowa polskiej hodowli jest niezbędnym elementem poprawy opłacalności produkcji rolnej i wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego – podkreślił szef resortu rolnictwa.

– To wspólne zadanie dla wszystkich, którym zależy na silnej polskiej gospodarce – zakończył minister.

Fake newsy w branży rolnej

– Niewątpliwie szkodliwe są fake newsy w branży rolnej – powiedział minister Robert Telus. Szef resortu rolnictwa wyraził szczególne zaniepokojenie tendencyjnymi artykułami, które pojawiają się w prasie branżowej.

– Dziwi mnie to, że pojawiają się teksty, które nie bronią polskiego rolnika, lecz opowiadają się po stronie innych krajów i Unii Europejskiej – stwierdził minister Robert Telus.

Minister rolnictwa zachęcał do dyskusji, prezentacji własnych poglądów i krytyki, ale przestrzegał przed podawaniem fałszywych informacji, które mogą zaszkodzić polskim rolnikom. Minister podkreślił również, że Ministerstwo Rolnictwa wspiera polskich rolników, aby mogli skutecznie przetrwać trudne czasy wywołane wojną na Ukrainie.

Minister Robert Telus podkreślił, że polskie wsparcie dla rolników wymaga zgody Komisji Europejskiej. Mimo trudności w rozmowach z Brukselą, decyzja o zamknięciu granicy dla ukraińskich produktów rolnych pozwoliła na skuteczne zwrócenie uwagi na problemy gospodarstw przyfrontowych.

Minister wyraził przekonanie, że będzie możliwe wypracowanie kompromisu, który zapewni polskim rolnikom godne warunki do życia i pracy oraz zapewni wsparcie finansowe z budżetu państwa.

Komisja Europejska, a także niektóre kraje członkowskie, zdają sobie sprawę, że działając razem współtworzą europejską solidarność, a nie konkurują między sobą. Polska, jako pierwsza, zaoferowała Ukrainie wsparcie i szansę na budowanie wspólnego, europejskiego porządku. Dzięki temu możemy wspólnie walczyć o sprawiedliwy, przyjazny dla rolników, interes Unii Europejskiej. Naszym celem jest tworzenie przyszłości i zapewnienie sprawiedliwości dla wszystkich członków Unii – podkreślił minister.

Uczestnicząc w pracach nad przyszłym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej, powinniśmy zapewnić, aby produkty rolne z tego kraju były dostępne nie tylko dla naszej piątki, ale do całej Unii Europejskiej. Jest to kluczowy krok w kierunku budowania silnej i trwałej przyszłości dla Ukrainy.

PAP SA publikuje komunikaty bez jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez ich nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za zawartość tych komunikatów, w zgodzie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM