Biznes i finanse

Dalsze ograniczenia nieprawidłowości w obrocie paliwami: nowe przepisy rządowe

Ministerstwo Finansów informuje, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma na celu walkę z nielegalnym obrotem niektórymi towarami oraz usprawnienie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt zawiera szereg zmian, które mają na celu ochronę praworządności i przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obrocie.

• Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przestrzegania obowiązku wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów potwierdzających zakup lub sprzedaż paliw. To rozwiązanie wyeliminuje nadużycia w dokumentowaniu transakcji związanych z paliwami.

• Operatorzy stacji paliw będą zobowiązani do prowadzenia systemu zarządzania jakością paliwa, który zapewni odpowiednią jakość paliwa, zgodną z wymaganiami prawa. Realizacja wymogów w zakresie zarządzania jakością paliwa będzie wymagana od wszystkich podmiotów zaangażowanych w obrót paliwami napędowymi.

• Ministerstwo Finansów przygotuje również wytyczne dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w celu usprawnienia monitorowania i kontroli obrotu paliwami. Dzięki temu będzie możliwe szybkie i skuteczne zidentyfikowanie nieprawidłowości w obrocie paliwami napędowymi.

Aby zapewnić skuteczną kontrolę nad procesem rozlewania gazu do butli, Prezes URE będzie miał obowiązek zgłaszania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą do URE, zakładowych stacji paliw ciekłych. Tym samym URE będzie odpowiedzialny za nadzór nad tymi stacjami paliw, aby upewnić się, że proces rozlewania gazu do butli jest przeprowadzany zgodnie z wymogami.

Ustawodawca wprowadzi obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.

W celu uregulowania działań podmiotów wykorzystujących paliwa na cele własne, tj. podmiotów przywożących, wprowadzone zostaną określone wytyczne.

Aby usprawnić procesy związane z ewidencją i dokumentacją wyrobów akcyzowych, powstanie jeden centralny system teleinformatyczny – Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

CEWA będzie opierać się na elektronicznych wersjach dokumentacji, zastępując tym samym dotychczasowe, papierowe formy.

Krajowa Administracja Skarbowa oferuje bezpłatny dostęp do Systemu CEWA dla firm, które są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji akcyzowej.

Nowe zasady wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ich ogłoszenia. Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowej mają 18 miesięcy na wdrożenie Systemu CEWA, licząc od 1 lutego 2024 r.

Krajowa Administracja Skarbowa gwarantuje łatwe wdrożenie Systemu CEWA, zapewniając wsparcie i pomoc techniczną podczas całego procesu.

UWAGA: Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP pozostają w ich oryginalnej formie, bez żadnych zmian wprowadzanych przez PAP SA. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM