Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2022) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 4 kwartały 2021 r.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres 4 kwartałów 2021 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2020 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 4 kwartałów 2021 roku:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 209 851 tys. zł 190 643 tys. zł] wzrost o 10,1%

w tym:

– przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 153 712 tys. zł [144 850 tys. zł] wzrost o 6,1%;

– przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 56 139 tys. zł [45 793 tys. zł], wzrost o 22,6%;

2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 77 132 tys. zł [70 282 tys. zł], wzrost o 9,7%;

3) Skonsolidowany zysk netto: 26 982 tys. zł [20 189 tys. zł], wzrost o 33,6%;

4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki):

69 684 tys. zł [68 720 tys. zł], wzrost o 1,4%.

W ślad za informacjami zaprezentowanymi w raporcie bieżącym nr 18/2021, IV kwartał 2021 przyniósł dalszą poprawę działalności handlowej w segmencie „sprzedaż materiałów budowlanych” zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach eksportowych. Działalność tę już od początku 2021 roku cechują pozytywne tendencje, które w III oraz IV kwartale 2021 roku zostały dodatkowo umocnione bardzo dobrą koniunkturą handlową na rynku ukraińskim.

Niezależnie od powyższego IV kwartał 2021 roku przyniósł także poprawę kondycji w segmencie „obsługi budów” pozwalając finalnie na uzyskanie wzrostu w całym analizowanym okresie 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM