Biznes i finanse

Inwestycje w przyszłość: 30 mln zł dofinansowania na poprawę jakości szczecińskich ulic

Czy wiesz, że nie musisz już posiadać wszystkiego, co jest niezbędne do pracy? Trend „używam, nie posiadam” staje się coraz bardziej widoczny w wielu branżach, w tym w IT. Firmy mogą zamawiać usługi technologiczne, takie jak komputery, oprogramowanie czy wsparcie techniczne, jako usługę zewnętrzną. To pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i zapewnić bezpieczeństwo.

30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to dopiero początek. Ministerstwo Infrastruktury wspiera działania samorządu w Szczecinie, mające na celu poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego, modernizację, przebudowę i budowę miejskich ulic.

Dzięki temu, samorząd w Szczecinie będzie mógł zrealizować swoje inwestycje, które znacznie poprawią życie mieszkańców miasta. Rządowe wsparcie, to dla Szczecina szansa na wyjście naprzód.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział wsparcie finansowe dla samorządów w celu poprawy jakości dróg lokalnych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Szczecinie zmodernizowany zostanie układ komunikacyjny miasta, pozwalając mieszkańcom cieszyć się bezpieczniejszymi i bardziej komfortowymi podróżami.

Inwestycja „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” obejmuje zakres wydatków o wartości 60,98 mln zł, a łączna długość dróg przebudowywanych i budowanych wynosi około 5 km. Planowany termin oddania do użytkowania realizacji tego zadania został ustalony na IV kwartał 2026 r.

Realizacja wskazanych inwestycji w Szczecinie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymaganej ciągłości i spójności w projektowanych odcinkach dróg.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 8 ulic: Kredowa, Ostoi-Zagórskiego i Rondo Kredowa, Urlopowa z kanalizacją deszczową, Nowa, Andersena, Północną oraz Wapienna.

Wszystkie z wymienionych ulic zostaną albo przebudowane, albo zbudowane od zera.

Przyznane na ten cel środki z Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogowego wynoszą 382,4 mln zł. Całkowita wartość wszystkich przedsięwzięć wynosi z kolei 983 mln zł.

Projektowane przedsięwzięcia będą przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także poprawy warunków życia mieszkańców Szczecina.

Inwestycje w Szczecinie będą jednymi z 18 zadań, dofinansowanych z RFRD w ramach programu inwestycyjnego w miastach na prawach powiatu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie tych przedsięwzięć pochodzą z budżetu państwa, dlatego ich wykonanie skutkować będzie widocznymi zmianami w infrastrukturze drogowej miasta.

Inwestycje w Szczecinie są kontynuacją trwającego od wielu lat programu modernizacji drogowej.

Planowane działania będą realizowane w przestrzeni miejskiej z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa i jakości.

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zgodności projektowanych odcinków z istniejącą siecią drogową jest priorytetem w realizacji tego programu.

Zespół specjalistów kontrolować będzie wszystkie etapy realizacji, gwarantując jakość i zgodność z wymogami.

Gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego otrzymały w latach 2019-2023 środki RFRD na realizację 440 zadań dotyczących 582 km dróg lokalnych. Łączna wartość tych funduszy wyniosła ponad 600 mln zł.

Realizacja tych projektów znacznie polepszyła infrastrukturę drogową w województwie, zapewniając bezpieczne i wygodne połączenia dla mieszkańców oraz przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

W latach 2019-2023 zrealizowano w województwie zachodniopomorskim zadania obwodnicowe, o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 469 milionów złotych. W 2019 roku 176 mln złotych, w ramach 132 zadań, dofinansowano 128 km dróg. Rok 2020 przyniósł 106 mln zł, 101 zadań i 127 km dróg. W 2021 roku dofinansowano 105 mln zł, 95 zadań i 131 km dróg. W 2022 roku RFRD wspomogło realizację 100 mln zł, 65 zadań i 125 km dróg. Natomiast w 2023 roku 102 mln zł, 47 zadań i 71 km dróg.

Zadania obwodnicowe, zgłoszone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, które znalazły się na liście zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów, uzyskały dofinansowanie w wysokości 97,4 mln zł.

Były to projekty, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, a także zmniejszenie uciążliwości związanej z transportem w województwie zachodniopomorskim.

W ramach RFRD zrealizowano również kilka innych zadań, takich jak modernizacja dróg, budowa i przebudowa mostów oraz budowa ścieżek rowerowych, które dodatkowo poprawiły komfort jazdy w tym regionie.

RFRD jest skutecznym narzędziem, które pozwala województwu zachodniopomorskiemu skutecznie realizować zadania infrastrukturalne, które przyczyniają się do rozwoju tego regionu.

W ramach dofinansowania z RFRD ogłoszono realizację następujących projektów: obwodnica Pyrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119, kwota dofinansowania 30 mln zł; obwodnica Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II, kwota dofinansowania 7,6 mln zł; obwodnica Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z DW109 – etap II, kwota dofinansowania 59,8 mln zł.

Realizacja tych projektów przyczyni się do znacznego usprawnienia komunikacji w naszym regionie.

Zamieszczone powyżej informacje pochodzą z serwisu PAP. PAP SA nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jednakże zastrzega sobie prawo do postanowień zawartych w art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Poniższe projekty będą finansowane z Regionalnego Funduszu Rozwoju. Wsparcie finansowe tych projektów zostanie sfinansowane przez RFRD.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM