Polityka i społeczeństwo

Finalizacja procesu tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – Komunikat

Ministerstwo Aktywów Państwowych uważa, że nabycie przez Skarb Państwa aktywów węglowych jest kluczowym krokiem w tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzięki temu kraj będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w procesie transformacji węglowej. Grupy energetyczne otrzymały już ofertę nabycia aktywów węglowych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych wierzy, że nabycie aktywów węglowych przez Skarb Państwa jest koniecznym krokiem do stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Będzie to miało ogromny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski w okresie transformacji. Dlatego grupy energetyczne zostały wybrane do otrzymania oferty nabycia aktywów węglowych.

Nasza oferta wykracza daleko poza oczekiwania grup energetycznych, stanowiąc podsumowanie wielomiesięcznych konsultacji i uzgodnień między Skarbem Państwa, instytucjami finansowymi a grupami energetycznymi.

Skarb Państwa przedstawił szczegółowe warunki nabycia elektrowni węglowych na potrzeby utworzenia NABE. Grupy energetyczne, które przyjmą te warunki, zostaną włączone do procesu nabywania aktywów węglowych, co pozwoli na stworzenie NABE.

Nie byłoby możliwego powstania i działania NABE bez pozyskania zewnętrznych funduszy na spłatę zobowiązań finansowych wobec grup energetycznych, pokrycie kosztów kapitału obrotowego oraz zabezpieczenie należytego wykupu uprawnień do emisji CO2 przy zawieraniu długoterminowych kontraktów na dostawę energii elektrycznej.

Dbając o europejską politykę klimatyczną, instytucje finansowe zaangażowały się w ograniczanie finansowania podmiotów posiadających aktywa węgłowe, niezależnie od ich wiarygodności kredytowej. Jest to zgodne z zasadami taksonomii oraz polityką ESG, aby zminimalizować stopień wpływu działalności finansowej na środowisko.

Instytucje finansowe zaakceptowały wymiar strategiczny NABE wraz z jego pozytywnym wpływem na przemiany energetyczne, a także zdecydowały się zapewnić wsparcie finansowe, które umożliwi NABE optymalne funkcjonowanie. Dzięki temu wsparciu przyczynimy się nie tylko do zwiększenia przemiany energetycznej w Polsce, lecz także do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Aby zapewnić instytucjom finansowym możliwość ograniczenia finansowania podmiotów posiadających aktywa węglowe, konieczne jest udzielenie NABE gwarancji Skarbu Państwa. Dlatego też przygotowano projekt nowych przepisów, który zostanie przedstawiony Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

Ustawa umożliwi wprowadzenie ostatniej fazy tworzenia NABE, co jest konieczne do zakończenia projektu.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatu publikowanego w serwisie PAP. Nadawca ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM