Biznes i finanse

Bełchatów w drodze do powrotu na kolejowe trasy pasażerskie!

KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w zeszłym roku rekordową produkcję miedzi i srebra, z wolumenem wzrostu o prawie 5% dla srebra metalicznego oraz stałym poziomem dla miedzi elektrolitycznej. Był to największy wolumen produkcji miedzi w ciągu ostatnich pięciu lat.

Harmonogram prac przewiduje, że już w 2026 roku, mieszkańcy Bełchatowa odzyskają połączenie pociągowe z Łodzią. Warto przypomnieć, że odcinek ten był nieczynny od 1992 roku.

Dzięki modernizacji, podróż pociągiem między Bełchatowem a Łodzią zajmie zaledwie półtorej godziny. Wznowienie połączeń zdecydowanie poprawi komfort podróży oraz poziom bezpieczeństwa.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że projekt modernizacji odcinka kolejowego Piotrków Trybunalski – Bełchatów zostanie zrealizowany do końca 2026 roku. Prace te pozwolą mieszkańcom Bełchatowa odzyskać kolejowe połączenie z Łodzią.

Dzięki wieloletnim inwestycjom w infrastrukturę kolejową, podróże pociągiem pomiędzy Łodzią a Bełchatowem zajmą zaledwie 90 minut, w porównaniu do blisko 3 godzin wcześniejszego czasu.

Modernizacja linii kolejowej przyczyni się także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie prace projektowe finansowane są z Rządowego Programu Kolej Plus.

Kolej Plus zapewnia pasażerom lepszą jakość połączeń kolejowych, umożliwiając im łatwiejsze dojazdy do pracy lub szkoły. To program, który powstał we współpracy samorządów, a dzięki niemu likwidujemy wykluczenie komunikacyjne. Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, wyraził zadowolenie z podpisanej właśnie umowy, która jest kamieniem milowym w realizacji tego programu.

Dzięki modernizacji oraz elektryfikacji linii kolejowej z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza (linia nr 24) oraz budowie nowego odcinka z Zarzecza do Bogumiłowa, kolej będzie w stanie zaoferować dojazd do Bełchatowa w czasie zaledwie 1 h 25 min. W ten sposób największe w Polsce zagłębie paliwowo-energetyczne, Kopalnie Węgla Brunatnego „Bełchatów” oraz Elektrownia Bełchatów, będą miały dostęp do dogodnych i bezpiecznych połączeń kolejowych.

Projekt przebudowy jednotorowej linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Zarzecze i budowy 7 km nowego odcinka między Zarzeczem a Bogumiłowem, obejmuje także zelektryfikowanie trasy. Wszystko to pozwoli na skorzystanie z ekologicznych pojazdów i zapewnienie podróżnym lepszej oferty. Przewidziano odbudowę przystanku w Bełchatowie i wybudowanie pięciu nowych przystanków: Wola Krzysztoporska, Korczew, Kurnos, Trząs oraz Bogumiłów. Wszystkie zostaną one wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, dzięki zastosowaniu odpowiednio wysokich peronów.

Dokumentacja została zaplanowana do końca I kw. 2026 r., a prace budowlane mają zostać rozpoczęte w latach 2027-2029.

Program Kolej Plus jest inicjatywą, mającą na celu poprawę dostępu do kolei pasażerskiej w Polsce.

35 projektów zostało zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Projekty są skierowane do miast powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie dostępu do połączeń kolejowych lub wymagają usprawnienia istniejących połączeń. Po zrealizowaniu projektów, ok. 1,5 mln mieszkańców będzie miało lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Program Kolej Plus to inwestycja o wartości 13,3 mld zł, zrealizowana do 2029 r., która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności wielu regionów. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11,2 mld zł oraz 2 mld zł odpowiednio. Program obejmuje 43 projekty inwestycyjne, których długość łączna wynosi 1049 km:

12 projektów na rewitalizację linii o długości 372 km;

13 projektów na odbudowę lub rozbudowę linii na długość 484 km;

7 projektów na budowę nowych linii o długości 189 km;

3 projekty dokumentacyjne dotyczące 183 km linii kolejowych.

Warunki realizacji inwestycji w Programie obejmują:

zapewnienie współfinansowania do kwoty 15% kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające;

przedłożenie deklaracji organizatora przewozów z min. 4 parami pociągów przez co najmniej 5 lat;

zawarcie umowy na realizację inwestycji między wnioskodawcą a PKP PLK SA.

Program Kolej Plus ma na celu wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez poprawę dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w komunikatach publikowanych w serwisie PAP. Precyzyjnie, PAP SA nie będzie wprowadzać żadnych zmian w treści dostarczonej przez nadawcę. Na mocy art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca jest jedyną osobą odpowiedzialną za treść komunikatu.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM