Polityka i społeczeństwo

UE – Kluczem do Poprawy Infrastruktury w Powiatach

Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka oraz Starosta Bielski pokazują jakie projekty warto finansować w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Transport publiczny, drogi, szpitale – to wszystko są dziedziny, które samorządy powiatów powinny wziąć pod uwagę wpłacając swoje konkursowe wnioski.

Zdaniem Płonki, województwa powinny wykorzystać te fundusze do wspierania innych, bardziej efektywnych i przystępnych cenowo rozwiązań transportu publicznego, takich jak np. zakup przystanków komunikacyjnych wyposażonych w systemy wyświetlania informacji o połączeniach, czy modernizacja lokalnych linii autobusowych.

„Unia wystąpiła znowu z wnioskiem, że teraz już wchodzimy tylko w te ekologiczne autobusy, a więc elektryczne, bądź wodorowe, które są bardzo drogie i jeszcze nie do końca są sprawdzone. My zaczęliśmy inwestować w autobusy CNG, czyli gazowe, ale wychodzi na to, że gaz jest też szkodliwy. Taki autobus elektryczny średnio kosztuje w granicach 3,5 mln zł, gazowy w granicach 1,5 mln” – wylicza prezes Związku Powiatów Polskich. „Moglibyśmy jeszcze ten okres transformacji naszej, ale już w oparciu o pojazdy gazowe, zabezpieczyć i te środki pozyskać” – dodał.

„Drogi to jest podstawowa rzecz i wiemy, że środków na te drogi samorządowe nie będzie. Smutno mi z tego tytułu, że nie możemy przekonać decydentów w Unii, żeby drogi tak przebudować, żeby służyły tak jak na Zachodzie po 20-30 lat w wyniku dobrej przebudowy – powiedział. – Prawdopodobnie uratujemy kwestię tzw. sieci TN-T, czyli korytarzy transgranicznych i być może tutaj my zmieścimy drogi powiatowe, ale to jest tylko malutki procent tych dróg” – stwierdził.

„Środki finansowe na rozwój naszych szpitali, na sprzęt, na rozbudowę szpitali, na potrzeby związane ze szpitalnictwem, czasami trzeba przekształcać szpitale – to są środki bardzo potrzebne na cele inwestycyjne. Unia, z przykrością stwierdzam, idzie bardziej dzisiaj w projektowanie tych działań miękkich, a więc tych, w których nie ma twardych działań inwestycyjnych. To nas bardzo martwi, bo my jeszcze nie mamy tego poziomu rozwoju, który ma Unia, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe” – ocenił.

Polska przeznaczy dużo środków z polityki spójności na budowę, modernizację i remonty dróg powiatowych i miejskich na prawach powiatu. Planowane jest również wsparcie dla szpitali powiatowych w zakresie modernizacji oraz zakupu sprzętu medycznego.

Komisja Europejska wspiera te działania poprzez inwestycje, które wspierają wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw i zrównoważony rozwój.

Jednakże, mimo wysokiego poziomu finansowania z UE, potrzeba dalszego wsparcia, aby zapewnić skuteczne realizację powyższych inwestycji. Rząd Polski przyjął strategię, aby skutecznie wykorzystać unijne wsparcie na drogi powiatowe i miejskie oraz szpitale powiatowe w latach 2021-2027.

Polska będzie wdrażać politykę spójności, aby wspierać rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zrównoważony rozwój, co zapewni korzyści wszystkim regionom i miastom w całej Unii Europejskiej.

Polska wykorzysta unijne wsparcie, aby zapewnić skuteczną realizację inwestycji drogowych i szpitalnych w powiatach i miastach na prawach powiatu, co przyniesie wymierne korzyści dla przyszłości Polski.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM