Polityka i społeczeństwo

Interreg 2021-2027: MFIPR podpisało pierwszą umowę o dofinansowanie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Stowarzyszenie Euroregion Nysa otrzymało ponad 5,5 mln euro z Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia na finansowanie działań z zakresu Funduszu Małych Projektów (FMP). Inicjatywa ta ma na celu wsparcie projektów people-to-people, które mają na celu zbliżenie do siebie mieszkańców i organizacji z obu stron polsko-saksońskiej granicy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło, że Stowarzyszenie Euroregion Nysa otrzymało finansowanie w wysokości 5,5 mln euro ze środków Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia w celu realizacji działań w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP). Jest to inicjatywa, która zbliża mieszkańców, organizacje i instytucje z obu stron polsko-saksońskiej granicy poprzez wsparcie projektów people-to-people.

Mikroprojekty są niezbędne do rozwoju pogranicza, a fundusze unijne są istotnym narzędziem, które wspiera współpracę transgraniczną. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podkreśla, że te fundusze będą szczególnie istotne w obszarach takich jak kultura, dziedzictwo, edukacja czy usługi publiczne.

FMP oferuje możliwość realizacji mikroprojektów z różnych dziedzin, takich jak: kultura, edukacja, sport, społeczność i promocja.

Szeroki zakres tematyczny pozwala na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło pierwszą umowę o dofinansowanie projektu z programu Interreg 2021-2027.

Wszystkie przekazane informacje publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania zmian w ich treści.

Autorzy komunikatów są odpowiedzialni za treść informacji zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

PAP SA jest odpowiedzialne za dostarczenie informacji w oryginalnej formie.

Wszelkie zmiany należy wprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażamy nadzieję, że takie działania przyczynią się do poprawy stanu polityki regionalnej.

Program Interreg ma za zadanie wspierać zrównoważony rozwój regionów i współpracę między nimi.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wierzy w możliwości współpracy i wzrostu w regionach.

Dążymy do tego, aby nasze programy i inicjatywy przyczyniały się do poprawy sytuacji w regionach.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM