Biznes i finanse

Bank Pekao S.A. i ARiMR wspólnie dla rolników: Kredyt płynnościowy z dopłatami już od 10 sierpnia

Bank Pekao właśnie ogłosił przystąpienie do współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zapewnienia rolnikom profesjonalnego wsparcia. W jego ramach będą oni mieli możliwość skorzystania z dopłat do oprocentowania kredytów oraz zabezpieczenia gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytów, które będą służyć sfinansowaniu części kosztów inwestycyjnych. Już od 10 sierpnia producenci rolni będą mogli skorzystać z oferty dedykowanego im kredytu płynnościowego w Banku Pekao, którego oprocentowanie wynosi zaledwie 2 proc. w skali roku.

Bank Pekao S.A. i ARiMR pracują razem nad oferowaniem pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy potrzebują środków do zakupu nasion wybranych zbóż, warzyw, owoców oraz traw, jak również sadzonek do szkółek. Wsparcie to pozwoli temu sektorowi uniknąć kryzysu finansowego, jaki mogłaby przynieść wojna w Ukrainie. Dodatkowo, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, skupu oraz mrożenia owoców miękkich również będą miały możliwość skorzystania z tego wsparcia.

„Strategiczna współpraca między Bankiem Pekao a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi skuteczne wsparcie sektora rolnego w Polsce. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników. Razem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dążymy do zapewnienia efektywnego i skutecznego wsparcia oraz jednocześnie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi” – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR jest przeznaczony dla rolników, którzy zmagają się z niepewnością na rynku rolnym. Dofinansowanie umożliwia im dalszą produkcję i pozwala na realizację długoterminowych planów biznesowych. Kredyt może być udzielony w wysokości do 5 000 zł na gospodarstwo domowe na okres 12 miesięcy. Wsparcie obejmuje oprocentowanie 0% i szereg innych ułatwień, w tym możliwość przedłużenia kredytu.

Kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR jest skierowany do tych rolników, którzy potrzebują dodatkowych środków finansowych, aby utrzymać płynność finansową. Kredyt otrzymany w ramach tego programu pomaga rolnikom w dofinansowaniu inwestycji w zakup lub modernizację maszyn i urządzeń, zakup środków produkcji lub zapewnienie zasobów materialnych i finansowych na dalszą produkcję. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie stabilności finansowej, która pozwoli na wytrwanie w trudnych warunkach gospodarczych.

Kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR to skuteczny sposób na wsparcie rolników w zapewnieniu płynności finansowej. Program dostarcza odpowiednie środki finansowe dla rolników w trudnych okolicznościach, dzięki czemu mogą one kontynuować swoje działania oraz realizować długoterminowe projekty i plany biznesowe. Kredyt płynnościowy jest dostępny w wysokości do 5 000 zł na gospodarstwo domowe na okres 12 miesięcy, a jego oprocentowanie wynosi 0%. Ponadto, możliwa jest także opcja przedłużenia kredytu.

Kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR to szansa dla rolników, aby utrzymać swoją płynność finansową i zapewnić sobie stabilność. Program oferuje rolnikom dodatkowe środki finansowe na dalszą produkcję lub modernizację maszyn, a także na zakup środków produkcji lub zasobów materialnych. Kredyt dostępny jest w wysokości do 5 000 zł na gospodarstwo domowe na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem 0%. To doskonała okazja, aby skutecznie zapewnić sobie płynność finansową i długoterminową stabilność.

Środki mogą być przeznaczone na regulowanie zobowiązań finansowych oraz zapewnienie bieżących nakładów w gospodarstwie rolnym. Są to m.in. zakup materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów i środków ochrony roślin, paliw do celów rolniczych, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, inwentarza żywego, pasz dla zwierząt gospodarskich i matek pszczelich.

Kredytobiorca nie musi wnosić wkładu własnego. Maksymalna dostępna kwota kredytu w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego wynosi:

  • 100 tys. zł, dla gospodarstw do 50 ha użytków rolnych,
  • 200 tys. zł, dla gospodarstw powyżej 50 do 100 ha użytków rolnych,
  • 400 tys. zł, dla gospodarstw powyżej 100 ha użytków rolnych.

Kredytobiorcy oferowane są niskie oprocentowanie w wysokości 2 proc. oraz dotacje na okres 60 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredyt jest dostępny do 31 grudnia 2023 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: Kredyt na utrzymanie płynności finansowej dla producentów rolnych (pekao.com.pl).

Bank Pekao S.A. i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa połączyły swoje siły w celu wspierania działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych. Umowa między nimi zapewnia wsparcie finansowe na realizację inwestycji, w tym tworzenie lub powiększanie gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników oraz przywracanie produkcji w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Przedsiębiorstw, wyraziła swoje zadowolenie z współpracy Banku Pekao z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa. „Udostępnienie rolnikom finansowania i dostęp do niezbędnych zasobów, pozwoli im na modernizację gospodarstw oraz zwiększenie efektywności produkcji – mówi Zmitrowicz. „Co więcej, w najbliższym czasie wprowadzimy również kredyt skupowy dla przetwórców, który umożliwi im zaopatrzenie się w produkty niezbędne do dalszego, wydajnego działania” – dodała.

Wsparcie finansowe dla inwestycji może przybierać formę: dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji, gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów, częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na sfinansowanie kosztów zakupu użytków rolnych, a także dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji bądź odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód. Więcej informacji na temat wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej www.pekao.com.pl.

Aby skorzystać z oferowanego wsparcia finansowego, należy skontaktować się z Bankiem Pekao S.A., który przedstawi szczegółowe informacje dotyczące dostępnych środków. Klienci mogą także uzyskać więcej informacji na stronie internetowej banku pod adresem www.pekao.com.pl.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest znany jako jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce i największy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Bank Pekao posiada sieć 288 mld zł aktywów oraz 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, Pekao obsługuje co drugą korporację w kraju. Jego silne pozycje w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej są wspierane przez wiodący na rynku bilans i niskie koszty ryzyka. W 2023 roku Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych wśród 70 banków. Od 1998 roku Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i jest członkiem kilku lokalnych oraz międzynarodowych indeksów. Bank należy do najbardziej dywidendowych spółek na polskim rynku, wypłacając w ciągu dekady ponad 20 mld zł.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM