Biznes i finanse

3R GAMES SA (2/2022) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że zgodnie z uchwałą nr 105/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda” lub „GPW”) z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, G, H, I, J i K Spółki, Giełda stwierdziła, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLGRNKT00035”: 8.549.046 akcji serii D, 2.417.912 akcji serii E, 2.000.000 akcji serii G, 5.550.542 akcji serii H, 6.000.000 akcji serii I, 9.500.000 akcji serii J oraz 32.137.880 akcji serii K. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 9 lutego 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 9 lutego 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLGRNKT00019”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM