Biznes i finanse

Nowe perspektywy współpracy między polskim i ukraińskim rynkiem energii

TGE, IRGiT i UEEX podpisały porozumienie o współpracy, które zapewni wzrost rynków giełdowych w Ukrainie. Dzięki temu Ukraina zyska dostęp do transgranicznego handlu energią i innymi towarami, co pozwoli na szybszy rozwój i przybliży ją do integracji europejskiej.

„Porozumienie między TGE, IRGiT a UEEX jest kolejnym elementem zacieśniania relacji z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. W lipcu, razem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zainicjowaliśmy współpracę z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy, która ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi. Tymi działaniami chcemy podkreślić nasze zaangażowanie i niesłabnącą chęć aktywnej pomocy Ukrainie” – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

6 września 2023 r. stał się doniosłą datą w relacjach Polski i Ukrainy. W Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie doszło do uroczystego podpisania porozumienia, którego celem było zacieśnienie wzajemnych relacji rynkowych energii i gazu. Zostaną one wsparte wiedzą i doświadczeniem Grupy Kapitałowej Towarowej Giełdy Energii oraz IRGiT.

Aby wykorzystać w pełni potencjał współpracy, zostaną utworzone dwa zespoły składające się z ekspertów obu stron. Ich zadaniem będzie opracowanie rekomendacji dotyczących poszerzenia oferty i uruchomienia usług rozliczeniowych. Dodatkowo zespół ds. współpracy wypracuje raport zawierający analizę, rekomendacje oraz listę priorytetów działań. Określą one ramy i zasady świadczenia usług TGE oraz IRGiT dla obu rynków.

„Doceniamy fakt, że strona ukraińska, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazła, zaufała nam i postawiła na rozwój. Zamierzamy wspólnie wypracować stałe rozwiązania giełdowe w standardzie europejskim, których beneficjentami będą uczestnicy tamtejszego rynku. I choć jesteśmy na początku naszej współpracy, mogę śmiało powiedzieć, że potencjał, jaki w niej tkwi, to dobry prognostyk na przyszłość” – zapewnił podczas środowej konferencji Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

IRGiT i ukraińska giełda tworzą zespół ds. rozliczeń, który ma za zadanie wdrożenie usług rozliczeniowych na rynkach UEEX. Opracują oni studium wykonalności, które będzie obejmować zmiany systemowe, regulacyjne i techniczne. Zespół zajmie się początkowo rynkiem gazu, proponując właściwą metodologię rozliczeń.

Aby zapewnić pomyślne wdrożenie usług rozliczeniowych na rynku UEEX, zespół powołany przez IRGiT i ukraińską giełdę skupi się na opracowaniu studium wykonalności. Zajmie się ono zmianami systemowymi, regulacyjnymi i technicznymi, a także zalecaną metodologią rozliczeń. Zespół zacznie od rynku gazu, aby móc zapewnić jak najlepszą usługę.

„Do momentu rosyjskiej agresji UEEX rozwijała się niezwykle dynamicznie, a portfolio jej produktów jest imponujące. Jestem przekonany, że ogłoszona kooperacja i doświadczenie strony ukraińskiej przełożą się na nową, wspólną ofertę w przyszłości. Jako Grupa Kapitałowa GPW wspieramy naszych sąsiadów w trudnym czasie wojny, jednocześnie chcemy przekuć przyjaźń między krajami w budowę stabilnego, bezpiecznego rynku towarowego z profesjonalnymi usługami posttransakcyjnymi” – skomentował podpisanie porozumienia wiceprezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, Łukasz Goliszewski.

TGE, IRGiT i UEEX ogłosiły współpracę, mającą na celu realizację projektu SEEGAS. Projekt ten ma na celu wsparcie rozwoju jednolitego rynku gazu w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Polska oficjalnie dołączyła do inicjatywy, którą zapoczątkował Sekretariat Energy Community, w lipcu 2021 r.

„Sprawą najwyższej wagi jest obecnie dla Ukrainy kontynuowanie i wspieranie procesu dalszej integracji europejskiej, rozwijanie współpracy regionalnej i tworzenie możliwości transgranicznego handlu energią oraz innymi towarami. Rynki Ukrainy i Polski są największymi w Europie Wschodniej i mają znaczny potencjał wzrostu zarówno w zakresie produktów energetycznych, jak i innych towarów” – stwierdził Oleksii Dubowskyi, przewodniczący Rady Giełdy UEEX.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM