Polityka i społeczeństwo

Łódź: Wsparcie na remonty mieszkań komunalnych z MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Ministrem Waldemarem Budą mają zaszczyt poinformować, że Łódź otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 325 tys. zł na remont mieszkań komunalnych. Inwestycja zostanie przeznaczona na odnowienie i modernizację mieszkań dla czterech rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia.

Ministerstwo zachęca wszystkie samorządy do angażowania się w podobne inicjatywy, które służą poprawie jakości życia społeczności lokalnych.

Remonty mieszkań w wiekowych kamienicach są szczególnie ważne, ponieważ wymagają one gruntownej modernizacji ze względu na swój zły stan techniczny i niedostosowanie do obecnych realiów. Dzięki bezzwrotnym dotacjom państwa gminy mają szansę znacznie podnieść standard tych mieszkań, co jest szczególnie ważne dla osób, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania w warunkach komercyjnych – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

JST (jednostki samorządu terytorialnego) mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnego grantu, który może być wykorzystany do budowy lub remontu lokali przeznaczonych dla osób o niskich dochodach. Środki na ten cel są zapewniane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat.

JST mogą także otrzymać bezzwrotne granty na tworzenie miejsc w noclegowniach dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Środki na ten cel są również dostarczane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat.

Łódzki samorząd otrzyma prawie 325 tys. zł bezzwrotnego wsparcia, które pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego remontu czterech mieszkań przy ul. Zgierskiej. Po zakończonym remoncie, cztery rodziny będą miały zapewniony dostęp do lokali o dobrym standardzie, a jednocześnie niskich kosztach czynszu.

Województwo łódzkie miało okazję cieszyć się sporymi inwestycjami w latach 2007-2015. W tym czasie przyznano wsparcie finansowe w wysokości 19 mln zł, co pozwoliło na skuteczną realizację 40 projektów. Efektem tych przedsięwzięć było wybudowanie 543 lokali mieszkalnych, 68 miejsc w noclegowniach oraz 14 schronisk dla bezdomnych.

Lata 2016-2023 przyniosły łódzkiemu województwu 57 zakwalifikowanych wniosków, z których dofinansowanie wyniosło 123 mln zł. To wsparcie umożliwiło budowę 882 nowych lokali mieszkalnych, a także infrastruktury technicznej niezbędnej do ich funkcjonowania.

Budżetowy Program Mieszkaniowy w liczbach

W tym roku rząd przeznaczył ponad 1,4 mld zł na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Z tej kwoty powstanie 7124 nowych lub odnowionych lokali mieszkalnych, 285 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 160 noclegowni.

Program na ten rok dysponuje budżetem w wysokości 1,65 mld zł, co pozwala beneficjentom uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 80% wartości inwestycji. Gminy nie muszą wkładać własnych środków już na samym początku budowy.

Pomimo pandemii w ostatnich dwóch latach w całej Polsce wybudowano ponad 12,6 tysięcy nowych lokali mieszkalnych. Pieniądze na budowę pochodzą z wsparcia finansowego, które udzieliły samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego.

8664 lokali komunalnych, 3790 mieszkań społecznych czynszowych oraz 114 mieszkań chronionych – to liczby ilustrujące wagę problemu nierównego dostępu do mieszkań.

Aby poprawić sytuację, na przestrzeni 2021 i 2022 roku, rząd przeznaczył ok. 2,2 mld zł na powstanie 154 schronisk dla osób bezdomnych, 105 noclegowni oraz ogrzewalni.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do oryginalnej treści komunikatów publikowanych w serwisie. Autorzy komunikatów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM