Polityka i społeczeństwo

MRiT: Milionowe możliwości dla społeczności energetycznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że właśnie rusza nabór w ramach I części wsparcia dla społeczności energetycznych z KPO. Przeznaczony na ten cel budżet wynosi aż 435 mln zł. Program jest skierowany do klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w programie to dla nich szansa na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i optymalizację kosztów w zakresie energii odnawialnej.

Odnawialne źródła energii umożliwiają powstanie lokalnych społeczności energetycznych, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii. Takie systemy przynoszą wiele korzyści, dzięki czemu szybko zyskują na popularności. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył, że choć postęp technologiczny w tym zakresie jest widoczny, to wciąż trzeba zwiększyć tempo tworzenia społeczności energetycznych, aby w pełni wykorzystać potencjał OZE w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii udziela wsparcia finansowego na działania inwestycyjne i przedinwestycyjne, aby wspierać ich szybki rozwój.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie mogą stanowić klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Niezależnie od spółdzielni, proces przedinwestycyjny został podzielony na dwie części.

Wszystkie zgłoszenia będą przeanalizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a wybrani uczestnicy otrzymają dofinansowanie na swoje działania.

W pierwszym kroku skoncentrujmy się na wypracowaniu koncepcji rozwoju, a w następnym na wsparciu działań, które zapewnią wzrost społeczności i pozwolą zrealizować projekty inwestycyjne. Uruchomienie klastrów energii powinno odbywać się na etapie późniejszym.

Spółdzielnie energetyczne mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach jednego, zintegrowanego etapu.

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kilku kierunkach w związku z realizacją określonych projektów.

Program przewiduje wspomaganie 139 podmiotów, z budżetem w wysokości 187 mln zł (budżet całego programu to ok. 435 mln zł). Maksymalny poziom wsparcia wynosi 95% wartości projektu.

Wnioski mogą składać:

• klastry energii,

• spółdzielnie energetyczne,

• jednostki samorządu terytorialnego, których członkostwo nie obejmuje ani koordynowania istniejącego klastra energii, ani członkostwa w spółdzielni energetycznej ani też w obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

• osoby fizyczne, które nie są członkami lub koordynatorami klastra energii ani też członkami spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Maksymalne kwoty wsparcia w ramach I części Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE przyznane zostaną:

• dla klastrów energii – do 1,55 mln zł,

• dla jednostek samorządu terytorialnego – do 1,4 mln zł,

• dla spółdzielni energetycznych – do 400 tys. zł.

Nabór wniosków o wsparcie rozpocznie się 19 września i będzie można go składać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową.

Program obejmuje łącznie blisko 435 mln zł wsparcia finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Część druga projektu wyłoni 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych i przyzna im dofinansowanie na demonstracyjne instalacje OZE.

Wsparcie przewidziane w ramach programu jest szansą na rozwój inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych instalacjami OZE do złożenia wniosku o wsparcie w naborze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu i jego warunków, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego naboru oraz całej inwestycji, zapraszamy do zapoznania się z witryną .

Nadawca komunikatu jest w pełni odpowiedzialny za jego zawartość, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM