Polityka i społeczeństwo

Ustalenie kierunkowych wytycznych KPRM dla tematów prac Rady Unii Europejskiej w czasie prezydencji składów KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza, że Rada Ministrów podjęła uchwałę, która określa kierunkowe wytyczne dotyczące tematów prac Rady Unii Europejskiej podczas przewodnictwa przedstawicieli Rady Ministrów w Radzie Unii Europejskiej. Uchwałę przedłożył minister do spraw Unii Europejskiej.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej pozwoli na zintensyfikowanie działań i wdrożenie wymiernych korzyści dla wszystkich obywateli Unii. Polski rząd wyznaczył trzy kluczowe kierunki dla prezydencji, w tym: zbudowanie silnych więzi Unii Europejskiej z USA, zapewnienie stabilności energetycznej oraz powiększenie UE o nowych członków.

W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza w związku z agresją Rosji na Ukrainę, UE i USA mają możliwość wykreowania nowej jakości współpracy, która zapewni bezpieczeństwo w regionie. Rząd Polski wspiera współpracę z USA, poczynając od projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju, który jest kluczowy dla przejścia Polski na gospodarkę energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii.

Rząd jest przekonany, że wprowadzanie zmian w UE w zakresie energii jest konieczne dla ochrony środowiska i wzrostu gospodarczego. Wszelkie reformy powinny być jednak starannie przemyślane i uwzględniać interesy społeczne, a przede wszystkim zapewnić niezależność, samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne każdemu państwu członkowskiemu, UE jako całości, a także kontynentowi europejskiemu. Wdrażanie zmian powinno także zapewniać solidarność energetyczną w UE i Europie.

W czasie polskiej prezydencji rząd stara się zapewnić wysoką aktywność w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Polityka ekspansji jest bardzo ważna w perspektywie budowy projektu europejskiego opartego na współpracy państw.

Rząd zdecydował się opierać na przyjętych wytycznych, aby kontynuować prace nad szczegółowym programem polskiej prezydencji w Radzie UE.

PAP publikuje komunikaty bez ingerencji w ich treść, a nadawca odpowiada za ich zawartość według zapisów w Ustawie Prawo Prasowe.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM