Polityka i społeczeństwo

Konkretna współpraca w zwalczaniu dezinformacji – 5 państw podpisało Deklarację

Sygnatariusze wspólnej deklaracji Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy podpisanej 4 października 2023 r. podczas Warszawskiego Szczytu przeciw Dezinformacji zaapelowali o współpracę i wzajemne wsparcie w zwalczaniu dezinformacji i wielowymiarowej propagandy.
„Dezinformacja stanowi realne wyzwanie dla naszej suwerenności państw i naszego bezpieczeństwa informacyjnego” – powiedzieli sygnatariusze.

Przedstawiciele organów regulujących rynek medialny w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich podpisali deklarację, wśród nich znalazły się: Litewskiej Komisji ds. Radia i Telewizji; Krajowej Rady ds. Mediów Elektronicznych – Łotwa; Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – Polska; Krajowej Rady ds. Audiowizualnych -Rumunia oraz Krajowej Rady Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii.

„Nie jesteśmy bezradni. Istnieją przepisy prawa ustanowione w naszych krajach, które pozwalają walczyć z dezinformacją, tylko trzeba z nich korzystać” – podkreślił Maciej Świrski, prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Minister dodał, że działania dezinformacyjne Rosji mają na celu podzielenie społeczeństwa polskiego na dwie walczące ze sobą strony, wzbudzenie niezgody wobec własnego kraju i osłabienie jego pozycji w NATO. Poprzez te działania Rosja chce zredukować pozycję Polski na arenie międzynarodowej i uniemożliwić jej pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Olha Herasymiuk, przewodnicząca Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii Ukrainy, przyznała, że doświadczenia związane z rosyjską agresją mają wpływ na sposób, w jaki Ukraińcy postrzegają kremlowską propagandę.

„Każdego dnia walczymy nie tylko z dezinformacją, ale z realnym wrogiem na polu walki. Liczymy na to, że deklaracja to początek profesjonalnej współpracy w dziedzinie obrony przed dezinformacją” – zaznaczyła Olha Herasymiuk.

Uczestnicy debaty zaznaczyli, że deklaracja jest ważną okazją do zapewnienia, że wolność słowa i swoboda wyrażania poglądów – istotne elementy naszej cywilizacji – będą chronić społeczności i demokracje, a nie służyć jako narzędzie destrukcyjne.

Sygnatariusze deklaracji potwierdzają swoje zobowiązanie do współpracy w celu zapobiegania wielowymiarowej dezinformacji, która stanowi potencjalne zagrożenie dla wolności słowa i demokracji. Dążą oni do wzmocnienia zdolności do rozpoznawania, zwalczania oraz powstrzymywania dezinformacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich.

Sygnatariusze uznają za ważne, aby przeciwdziałać wpływom propagandy i dezinformacji z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarzają technologie cyfrowe i sieci społecznościowe. Zapewniając ochronę wolności słowa oraz dobrego imienia państw, zobowiązują się do zapewnienia obywatelom dostępu do wiarygodnych informacji poprzez edukowanie w zakresie korzystania z mediów oraz wprowadzanie odpowiednich ram prawnych.

„Nasze wspólne działania muszą być korzystne dla całej Europy, przynosząc bezpośrednie efekty we wspieraniu rzetelnych informacji, ochronie dziennikarzy i wolności słowa, bez wykorzystywania ich w złej wierze do podważania naszych demokracji” – napisano w tekście Deklaracji.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM