Biznes i finanse

Elektromobilność: Gwarantowana dobra przyszłość dzięki PSPA

Aleksander Rajch podczas łódzkiego Kongresu Nowej Mobilności podkreślił, że elektromobilność to znacznie więcej niż tylko elektryczne samochody – zaznaczył, że tworzy się wokół niej cały ekosystem biznesowy, obejmujący m.in. stacje ładowania baterii, tankowanie wodoru, logistykę, budowę zeroemisyjnych flot firmowych, a nawet flot powietrznych i morskich. Jego zdaniem, elektromobilność jest jednym z elementów zrównoważonego transportu.

Liczba pojazdów elektrycznych na świecie wzrosła do 26 milionów, w tym w Polsce do 47 tys. Prognozuje się, że do 2025 roku wzrośnie one o 8-krotnie. By dostosować się do rosnącego zainteresowania tematem elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych uruchomiło w Łodzi Kongres Nowej Mobilności.

„W tym roku mieliśmy 4. edycję kongresu, było na nim łącznie przez trzy dni 3,8 tys. ludzi, a pierwszą edycję odwiedziło nieco ponad 500 osób. To pokazuje, jak ten ekosystem się rozbudowuje, nie mówimy już dzisiaj tylko o biznesie związanym z pojazdami elektrycznymi czy infrastrukturą ładowania” – mówił Aleksander Rajch.

„Nazywamy je tak, bo elektromobilność zaczyna być częścią większego łańcucha wartości – właśnie nowej mobilności czy zrównoważonego transportu” – dodał przedstawiciel PSPA.

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi miał na celu pokazanie, jak nowe technologie i innowacje wpływają na zmiany w sektorze transportu. Wydarzenie to stanowiło znakomitą platformę do przedstawienia tendencji rynkowych i umożliwienia dyskusji na temat odpowiedzialnego i zrównoważonego transportu.

Nowa wersja paragrafów:

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi był okazją do udziału w szerokiej dyskusji na temat zmian w sektorze transportu, wprowadzanych przez nowe technologie i innowacje. Wydarzenie to skupiało się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, stabilizacji i inwestycjach w sieci przesyłowe, inteligentnych ładowarkach, inteligentnych licznikach oraz w budowie flot firmowych opartych na pojazdach elektrycznych. Według PSPA, jeśli te biznesy zostaną odpowiednio wsparte, między innymi przez administrację publiczną i lokalną, w 2035 roku mogą one wygenerować do 5% polskiego PKB.

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi miał na celu przedstawienie tendencji rynkowych oraz wskazanie, jak nowe technologie i innowacje wpływają na rozwój zrównoważonego i odpowiedzialnego transportu. Organizatorzy podkreślili jak ważne są te zagadnienia dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Kongres Nowej Mobilności w Łodzi był wyjątkowym wydarzeniem, którego celem było zwiększenie świadomości ludzi na temat nowych technologii i innowacji wprowadzanych w sektorze transportu. To wydarzenie stanowiło platformę do głębszej analizy i dyskusji o odpowiedzialnym i zrównoważonym transportu.

„W procesie dekarbonizacji nie dążymy wyłącznie do tego, by zastąpić auta spalinowe elektrycznymi 1:1. Dążymy również do redukcji ich liczby. W Polsce mamy największą liczbę samochodów osobistych, własnych per capita w Europie. To trzeba zmniejszyć, szczególnie w miastach. Multimodalność, dywersyfikacja sposobów transportu, transport szynowy, gospodarka współdzielenia – to jest przyszłość mobilności” – mówił Aleksander Rajch.

Rozwój transportu elektrycznego musi rozciągać się na bardziej odległe tereny i wprowadzać nowe możliwości dla mieszkańców tych obszarów. Dlatego też przyszłe debaty publiczne będą mieć jeden z głównych celów – wyeliminowanie problemu wykluczenia transportowego.

W najbliższej przyszłości problem wykluczenia transportowego stanie się jednym z najważniejszych tematów publicznego dyskursu. Z tego powodu konieczne jest rozszerzenie możliwości transportu elektrycznego na mniej dostępne tereny, aby zapewnić mieszkańcom tych obszarów nowe alternatywy. Dzięki temu będziemy w stanie skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym.

„We wrześniu AFIR (Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych), najważniejszy dokument z pakietu >>Fit for 55<>elektryków<<. Podobnie ma być zresztą z infrastrukturą do tankowania wodoru” – mówił przedstawiciel PSPA.

„Produkcja >>zielonego<>zielony<<, czyli zeroemisyjny” – stwierdził Aleksander Rajch.

Uczestnicy Kongresu dowiedzieli się, że wodór już teraz wykorzystywany jest w transporcie. Derywaty wodoru, takie jak metanol i amoniak, są używane w morskim transporcie, a silniki lotnicze wyposażone w wodorowe paliwo są już w fazie testów. Wiceprezes Airbusa potwierdził to podczas prezentacji na ubiegłorocznej edycji Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi.

Podsumowując, technologia wodorowa – jako nowy sposób napędzania pojazdów – została zaprezentowana podczas Kongresu Nowej Mobilności. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że tego typu paliwo jest już używane w transporcie, zarówno na morzu, jak i w powietrzu.

Uczestnicy otrzymali również informacje na temat postępów w dziedzinie testowania silników wodorowych. Wiceprezes Airbusa potwierdził, że są one już daleko posunięte, co zostało przedstawione podczas prezentacji na ubiegłorocznym Kongresie Nowej Mobilności w Łodzi.

„Dekarbonizacja transportu musi nastąpić na wszystkich rynkach świata. Widzimy po kolejnych konferencjach COP i głoszonych tam deklaracjach, że w pewnych kręgach istnieje zrozumienie wagi tego problemu. Myślę, że państwa afrykańskie muszą dogonić resztę pod tym względem, a mają ku temu wielką szansę. Tam dyskusja o tym, że elektrolizery wodoru powinny być zasilane OZE, nabiera głębokiego sensu. Dlatego że tamtejsze farmy fotowoltaiczne będą miały moce wytwórcze na poziomie nieosiągalnym dla Europy czy Ameryki Północnej” – podkreśla Aleksander Rajch.

Prezes wspomniał na końcu, że Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, że Afryka jest w stanie stać się głównym źródłem zeroemisyjnego wodoru w ciągu najbliższych 10-15 lat. Inwestycje będą najprawdopodobniej finansowane przez aktualnych liderów tego rynku, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone, a także Europa.

Prezes wspomniał również, że Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że Afryka będzie odpowiadać za największy wolumen zeroemisyjnego wodoru na świecie w ciągu najbliższych 10-15 lat. Inwestycje te zostaną sfinansowane przez obecnych liderów rynku, w tym Chiny, Stany Zjednoczone i Europa.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM