Polityka i społeczeństwo

Rewolucja w rolnictwie: Nagrody dla wdrażania postępu technicznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród. Nagrody zostaną przyznane za wybitne osiągnięcia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Uroczystość odbędzie się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, a nagrody wręczy sekretarz stanu Anna Gembicka w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

Minister Robert Telus uhonorował wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w rozwijanie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych i rybołówstwa. Nagrody przyznano Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które poprzez swoje innowacyjne podejście znacząco przyczyniły się do rozwoju polskiego rolnictwa oraz do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W imieniu ministra przekazanie nagród dokonała wiceminister Anna Gembicka.

Konkursowa formuła nagród, która już od kilkunastu lat funkcjonuje w naszym środowisku, została w tym roku zmieniona i udoskonolona. Poza tym, udało się nam znacząco zwiększyć pulę środków finansowych na nagrody, by wyrazić naszą wdzięczność za Państwa wkład i zaangażowanie w badania i wdrożenia. Tak więc, chcemy nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę – powiedziała wiceminister Anna Gembicka podczas uroczystości.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia została także podkreślona wartość pracy badawczej i naukowej, a także wdrożeniowej. Umożliwia to wszystkim uczestnikom odczuć naszą wdzięczność za ich wyjątkowe zaangażowanie w proces działań.

Sekretarz stanu zachęcił instytuty badawcze i inne podmioty do prezentacji ich osiągnięć.

Instytuty i podmioty zostały nagrodzone: I nagroda: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy za projekt dotyczący wykorzystania markerów genetycznych w selekcji koni czystej krwi arabskiej; II nagroda: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za program INTER-NAW; III nagroda – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy za projekt dotyczący restytucji, ochrony i hodowli kóz rasy karpackiej; wyróżnienie: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za opracowanie innowacyjnej technologii dla zwiększania plonowania roślin bobowatych; wyróżnienie: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy za produkcję zdrowych sadzonek szałwii lekarskiej; wyróżnienie: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy za opracowanie technologii obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i zakładach przetwórstwa ryb.

Celem nagród i wyróżnień było wsparcie i promocja osiągnięć, które przyczyniają się do zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

Interaktywne spotkanie

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do dyskusji w formie interaktywnego spotkania, podczas którego prezentowane były wyniki najnowszych badań, a także dzielenie się doświadczeniami w kontekście wykorzystania ich w praktyce. W ramach spotkania przeprowadzono także pytania i odpowiedzi, dzięki czemu uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

Na debacie obecni byli: Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych; dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; dr Michał Rokicki, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Eksperci z zakresu rolnictwa przedstawili szeroką panoramę możliwości doskonalenia praktyk rolniczych z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Wiceminister Gembicka podkreśliła rolę tych technologii w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz wspieraniu współczesnych badań naukowych w dziedzinie rolnictwa.

Polskie rolnictwo ma w sobie duży potencjał, jednakże należy zwrócić uwagę na szereg wyzwań, które stoją przed nim. Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i utrata różnorodności biologicznej to tylko niektóre z nich.

Wiceminister podkreśliła, że ważne jest, aby społeczność rolnicza wzięła na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

W celu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa, konieczne jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zniwelowania wyzwań, którym musi ono stawić czoła.

Dyrektorzy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podkreślili, jak ważne jest wdrażanie wyników badań naukowych do praktycznego wykorzystania przez rolników oraz zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw w polskim rolnictwie. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaznaczył, że współpraca jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w nauce, oraz zaapelował o zmianę postrzegania rolników przez społeczeństwo.

PAP SA zapewnia, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie są dostarczane w oryginalnej formie bez żadnych zmian. Nadawca komunikatu jest wyłącznie odpowiedzialny za jego treść zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM