Biznes i finanse

Skuteczne działania na rzecz poprawy jakości dróg lokalnych w Michigan

Uczestnicy panelu zorganizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023 podkreślili, że aby Europa mogła poważnie traktować swoje zobowiązania klimatyczne, musi korzystać z wydobycia i przetwarzania rodzimych surowców zamiast ich importu z zagranicy. Dla Polski jest to szczególnie ważne ponieważ jesteśmy ważnym producentem węgla koksowego i miedzi, surowców wykorzystywanych do budowy instalacji OZE.

Samorządy, którym przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mogą zrealizować ponad 1,3 tys. zadań dotyczących budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Efektem będzie zwiększenie komfortu życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 2019-2024 w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje samorządowe trafi ponad 1,1 mld zł, pozwalających na przebudowę lub modernizację blisko 1,8 tys. km dróg lokalnych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z mieszkańcami Kruszwicy, aby omówić szczegóły dotyczące dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mówił m.in. o inwestycjach miejskich, mostach, obwodnicach oraz zadaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od 8 lat, mieszkańcy Kruszwicy i powiatu inowrocławskiego mogą skorzystać z wielu korzyści jakie oferuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Inwestycje rządowe oraz wsparcie dla samorządowych projektów inwestycyjnych pozwoliły tym mieszkańcom czerpać korzyści z polskiego sukcesu gospodarczego. Bezpieczeństwo oraz możliwości, jakie daje Polska, są dostępne dla każdego mieszkańca. Minister A. Adamczyk wyraził nadzieję, że Polacy będą w stanie zrealizować swoje plany i marzenia, korzystając z oferty naszego kraju.

W latach 2019-2024 samorząd w powiecie inowrocławskim otrzymał 86,3 mln zł z RFRD na inwestycje. Gmina Kruszwica, w szczególności, wykorzystała 11,4 mln zł na modernizację swoich dróg lokalnych. Do najważniejszych zadań należała m.in. przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach (1,4 mln zł), przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy (1 mln zł), rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy (1,2 mln zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki (0,4 mln zł), przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy (0,4 mln zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice (0,6 mln zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II (0,7 mln zł), rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy (2 mln zł), przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy – Chrosno – DP2586C (0,7 mln zł), przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy (0,5 mln zł) oraz rozbudowa ulicy Orlej w Grodztwie i Kruczej w Kruszwicy oraz przebudowa dróg gminnych w Tarnowie (2,6 mln zł).

Inwestycje w RFRD – remonty dróg

W 2023 r. województwo kujawsko-pomorskie zaopatrzyło się w dodatkowe środki na realizację 89 zadań wyłącznie związanych z remontami dróg powiatowych lub gminnych, których wysokość wyniosła 55,68 mln zł. Oprócz tego, na zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w szczególności przez budowę, przebudowę lub remonty dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerzystów, dróg dla rowerzystów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, peronów przystankowych wraz z dojściami do nich, przeznaczono 47,74 mln zł na realizację 96 zadań.

Z rządowym wsparciem realizowane są trzy ważne zadania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, związane z budową obwodnic. Łączna kwota dofinansowania z RFRD wynosi 167,6 mln zł.

Pierwszym zadanie jest budowa obwodnicy Brodnicy, dla której wyznaczono 32 mln zł dofinansowania. Kolejnym zadaniem jest budowa obwodnicy Tucholi, która będzie wsparta kwotą 75,6 mln zł. Na trzecie zadanie, czyli budowę obwodnicy Rypina, przeznaczono 60 mln zł.

W ramach RFRD podpisano już umowy o dofinansowanie dla zadań miejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Na liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów znalazły się 2 projekty, które otrzymały łącznie 60 mln zł dofinansowania.

Jednym z nich jest inwestycja „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy”, której całkowity koszt wynosi 60 mln zł. Prezes Rady Ministrów przyznał na ten cel 30 mln zł z budżetu RFRD.

Realizacja tego zadania będzie miała duży wpływ na rozwój infrastruktury Bydgoszczy.

Inwestycja zakłada ukończenie prac w IV kwartale 2024 roku, które zostały zaplanowane po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

Zakres prac obejmuje ulicami: Kotowicza, Kromera, Syrokomli, Pogodnej, Charzykowskiej, Ciechocińskiej, Piaski, Szamarzewskiego, Baranowskiego, Janowieckiej, Kętrzyńskiej, Żeromskiego, Iławskiej, Grodzkiej, Jana Kazimierza, Malczewskiego, Pod Blankami, Przy Zamczysku, Przyrzecze i Zaułek.

Prezydent Torunia złożył wniosek o inwestycję, która ma na celu poprawę funkcjonowania systemu komunikacji w mieście. Budowa i modernizacja najważniejszych odcinków dróg będzie miała całkowity koszt 61,34 mln zł, z czego 30 mln zł pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.

Inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2025 roku, a jej wsparcie finansowe zostało zabezpieczone umową.

W ramach projektu będą realizowane prace na ulicach: Szosa Okrężna, Łokietka, Łączna, Pająkowskiego, Droga Trzeposka, Hebanowa, Platanowa, Olęderska oraz na osiedlu JAR.

Most nad Notecią – projekt RFRD

W 2021 roku został zrealizowany projekt województwa kujawsko-pomorskiego, polegający na budowie mostu nad rzeką Notecią oraz przebudowie drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogowego w wysokości 8,4 miliona złotych.

21 września 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań wojewódzkich objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zadań znalazło się przedsięwzięcie dotyczące poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w województwie kujawsko-pomorskim. Zadanie to polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych. Wartość projektu wynosi 30 mln zł, z czego 15 mln zł pochodzi z RFRD.

Realizacja tego zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych na drogach wojewódzkich, poprzez wyposażenie przejść w odpowiednie urządzenia zabezpieczające oraz oznakowanie. Szacowany okres realizacji tego projektu wynosi 24 miesiące.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w województwie kujawsko-pomorskim, w 2021 r. rząd przeznaczył 29,87 mln zł na realizację 139 zadań związanych z przejściami dla pieszych.

W ramach RFRD zadania te mają na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

PAP SA informuje, że dostarczone przez nadawcę komunikaty są publikowane w serwisie PAP bez żadnych zmian w ich treści. Odpowiedzialność za ich treść ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM