Biznes i finanse

ENEA SA (21/2022) Informacja w sprawie proponowanego podziału zysku netto za rok 2021

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 12 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2021. Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki proponuje wypracowany zysk netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 460.408.613,85 zł przeznaczyć:

– w części wynoszącej 442.110.040,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji;

– w części wynoszącej 18.298.572,89 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały, Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Emitenta celem wydania przez nią oceny przyjętej przez Zarząd ENEA S.A. propozycji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM