Biznes i finanse

Śląskie Koleje – Nowe Możliwości Podróżowania

Zapraszamy na pierwszą odsłonę naszego cyklu edukacyjnego #SposóbNaKapitał! 11 października o godzinie 11:00 PAP Biznes wyjaśni aktualne zagadnienia związane z pozyskiwaniem i obrotem kapitałem w przedsiębiorstwie. Będzie to okazja do wysłuchania siedmiu webcastów tematycznych oraz udziału w debacie kończącej cały cykl.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że 9 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawarły umowę na zaprojektowanie dodatkowego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami. Inwestycja ta stanie się kamieniem milowym w zwiększeniu przepustowości linii kolejowej między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem oraz Czechami. Projekt jest finansowany z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku.

Realizacja tego zadania pozwoli na przeprowadzenie większej liczby pociągów na trasie Katowice-Rybnik-Racibórz-Czechy, a tym samym przyczyni się do poprawy mobilności społeczeństwa.

Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, podkreślił, że dobudowa drugiego toru w województwie śląskim pozwoli zwiększyć możliwości podróżowania i umożliwi mieszkańcom uzyskanie lepszej oferty przewozowej. Dodatkowo nowe przystanki w Mikołowie sprawią, że kolej zyska większy zasięg, a w ten sposób przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego w całej Polsce.

Mieszkańcy województwa śląskiego są najbardziej korzystnie traktowani w ramach rządowego programu Kolej Plus, ponieważ w regionie wykonujemy aż osiem projektów. Planowane prace na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice zapewnią mieszkańcom Orzesza i Mikołowa ułatwiony dostęp do kolei oraz łatwe dojazdy pociągiem do Katowic – wyjaśnił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Realizacja projektu obejmie budowę około 20 km toru i sieci trakcyjnej oraz przystanków w Mikołowie, Kamionce, Reście i Osiedlu Mickiewicza. Przebudowane zostaną stacje Mikołów i Orzesze, a perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Ponadto przystanek w Łaziskach Górnych zostanie wyposażony w dodatkowy, drugi peron.

Projekt „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice” obejmuje prace projektowe i budowlane, które będą realizowane w latach 2023 – 2029. Zadanie polega na budowie drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, a jego szacunkowa wartość wynosi 460 mln zł.

Województwo śląskie jest domem dla ośmiu projektów w programie Kolej Plus, których łączna wartość wynosi ponad 2 miliardy złotych.

We wrześniu Miasto Bielsko-Biała i PKP PLK SA podpisały umowę dotyczącą rewitalizacji linii kolejowej nr 190, która ma stanowić niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem.

Projekt obejmuje odcinek Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków i jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w ramach programu Kolej Plus.

We wrześniu doszło do podpisania trzech umów z wykonawcami prac projektowych w zakresie realizacji kolejnych zadań: budowa nowego połączenia Jastrzębia-Zdrój z Katowicami, modernizacja linii kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych stacji Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska oraz przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym w celu odbudowy rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto, mającej na celu przywrócenie połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

W lipcu ogłoszono dwa przetargi, których celem jest przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg.

Program Kolej Plus będzie realizowany do 2029 r., a jego wdrożenie wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców i zwiększy atrakcyjność wielu części kraju. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem, Ministerstwo Infrastruktury będzie finansować go kwotą do 13,3 mld zł, z czego 11,2 mld będzie pochodzić ze środków budżetu państwa, a resztę stanowić będą środki samorządów terytorialnych. Program umożliwi przede wszystkim usuwanie barier komunikacyjnych, a jednocześnie zapewni dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Głównym założeniem tej inwestycji jest połączenie linii kolejowej z lotniskiem w Pyrzowicach. Rozbudowa linii 182 ma zapewnić podróżnym bezpośrednie połączenie kolejowe z lotniskiem, co znacznie usprawni przemieszczanie się pomiędzy tymi dwoma punktami.

Koszt całej inwestycji, która ma wnieść nowe życie w region, szacowany jest na ponad 600 mln zł.

Kolejna odsłona remontu linii kolejowej między Tarnowskimi Górami a Siewierzem obejmie aż 30-kilometrowy odcinek, jak również prace związane z rewitalizacją i elektryfikacją ok. 48 km toru. Prędkość pociągów do portu lotniczego będzie sięgać aż 140 km/h – będzie to najszybszy środek transportu w tej okolicy.

Inwestycje w kolej przyczyniają się do poprawy dostępności pasażerów oraz komfortu podróżowania, a także są ważnym elementem wspierającym rozwój gospodarczy regionu. Przykładem takiego działania jest dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami i rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Nowa wersja: Nowe inwestycje w kolej w regionie pozwolą podróżnym z Zawiercia, Tarnowskich Gór, Katowic i Częstochowy szybko i wygodnie dostać się do lotniska w Pyrzowicach – podróż z Zawiercia zajmie 23 min, z Tarnowskich Gór niecałe 20 min, a z Katowic i Częstochowy niecałą godzinę. To znacznie poprawi skomunikowanie lotniska z miastami regionu śląskiego oraz sprawność kolei aglomeracyjnej.

Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla efektywnych przewozów towarowych. Nowa linia będzie miała strategiczne znaczenie, łącząc bocznicę towarową CARGO MPL Katowice, a także dwie bocznice w Siewierzu. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na transport towarów zarówno kolejowy, jak i lotniczy. Pociągi towarowe będą mogły poruszać się z prędkością do 80 km/h, a także przewozić cięższe składy.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian, zgodnie z treścią dostarczoną przez nadawcę. Autor komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego zawartość, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM